Naše role se změnily. Doufám, že se to neobrátí proti mužům, říká expertka na gender Zuzana Labudová

19. duben 2018

Muži a ženy jsou jiní. Některé rozdíly jsou pouhými stereotypy, jiné potvrzují i antropologové. Muži prý mají nižší práh bolesti, jsou ostražití v cizím prostředí a příroda je naprogramovala k lovu a boji. Ženy by zase měly umět pracovat na více úkolech najednou a řešit je spíše hovorem. Raději pracují v kolektivu.

Ženy v současnosti přicházejí stále častěji ke slovu i v oblastech, kde se dříve vyskytovaly zřídka. V tradiční roli péče o rodinu se naopak o úkoly dělí stále více s muži.

Změna povahy práce přináší nové příležitosti a tím nastoluje i otázky tolik diskutované genderové rovnosti. Jejich řešením se zabývá Zuzana Labudová z neziskové společnosti Osvětová Beseda.


Osvětová beseda
Pořádá přednášky a besedy o tématech, které se rovných týkají rovných příležitostí pohlaví, etnických a sociálních skupin či udržitelného rozvoje a zdravotní prevence.

Role se vyrovnávají

Rozdíly mezi ženami i muži podle ní existují. Současně se ale jejich sociální role vyrovnávají a to i díky tomu, že ženám se daří na pracovním trhu. „Přes 60 procent dívek absolvuje vysoké školy,“ uvádí genderová expertka. „Další věc je, že jsme flexibilní a empatické – byly jsme k tomu vedené od malička.“ Tyto vlastnosti a vyšší vzdělání jsou právě to, co je v současnosti na trhu práce velmi žádané.

Čtěte také

Změny ale přináší i rizika. Ta se podle Zuzany Labudové projevila při mediálně úspěšné kampani #MeToo. „Doufám, že se v budoucnu situace neobrátí v neprospěch mužů. Vývoj kampaně vidím jako promarněnou příležitost k dialogu. Přínosnější by bylo pojmout ji jako #WeTogether, čili jako Pojďme se o tom bavit společně.“

Rovnost není stejnost

Postupná proměna rolí nesměřuje ke stejnosti. „Rovnost neznamená stejnost. Měli bychom si být rovni, měli bychom mít stejné šance, stejné možnosti, stejný přístup ke zdrojům. Ale ženskost a mužnost je něco, co k mužům a ženám patří.“ To podle Zuzany Labudové platí i v osobních vztazích. „Je důležité, jak si to lidé, ten pár, nastaví mezi sebou. Jestli jim vyhovuje ten tradiční model, tak je to naprosto v pořádku.“


Je třeba si uvědomit, co vlastně feminismus znamená. (...) Snaží se o to, aby ženy měly stejné šance jako muži. To znamená, aby muži měli stejné šance jako ženy. Ten základ je v tom, aby se každý člověk mohl rozhodnout podle toho, co mu jde a co ho baví, bez ohledu na to, jestli je muž nebo žena.Zuzana Labudová

Změn by se tedy nemělo dosahovat nějakou direktivou. „Když se cokoli nařizuje shora, tak v českém národě to vyvolává spíše kontroverze. Na druhou stranu třeba v politice by přítomnost více žen určitě vedla k její kultivaci,“ vysvětluje.

Překážkou pro změny ve společnosti pak může být skutečnost, že v politice ženy chybí. „Vyrovnaný podíl znamená zhruba 40 až 70 procent zástupců každého pohlaví, pokud by tedy takový podíl žen v politice a naopak třeba mužů ve školství byl, jistě by nám to prospělo.“

Stejná práce = stejný plat

„Co je ale potřeba narovnat, aby ženy dostávaly mzdu, která jim patří. Za stejnou práci dostávají v průměru o 22 procent méně než muži.“

Za genderovou diskriminaci přitom hrozí firmám žaloby. „U nás si často, a nejen kvůli alibi, objednávají tak zvaný genderový audit, který spočívá v tom, že zmapujeme situaci. Mluvíme se zaměstnanci a naše zjištění často pomohou k zlepšení vztahů ve firmě.“

autoři: vlk , mau
Spustit audio