Národnost hraje v životě menšin důležitou roli. Během sčítání lidu 2021 bude možné vybrat až dvě různé

18. leden 2021

Od konce března do začátku května bude letos v České republice probíhat sčítání lidu, domů a bytů. Jedná se o unikátní příležitost jak jednou za deset let shromáždit statistická data, která plní důležitou roli při uplatňování demokracie. Více Klára Jůnová, vedoucí Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

„Pro účely sčítání lidu je možné uvést dvě národnosti, což je dáno vyhláškou, podle které se příslušník národnostní menšiny může cítit být příslušníkem i jiných menšin. Proto lze uvést například českou a romskou národnost. Možností je samozřejmě velké množství.“

Uvést národnost je naprosto dobrovolné právo, které ukotvuje Listina základních práv a svobod. Ve svém důsledku ale národnost hraje v životě menšin velmi důležitou roli.

„Nejvýznamnější oblastí je školství. Když se například v obci přihlásí dostatečné množství příslušníků k národnostní menšině, vzniká Výbor pro národnostní menšiny a ten může požádat o vzdělávání dotyčných v jejich národním jazyce – ať už na úrovní mateřských, základních nebo středních škol. Ve třídách se pak může vyučovat v jazyce příslušném dané národnostní menšině.“

V prvé fázi se bude sčítat online

Sčítání obyvatel bude probíhat ve dvou základních fázích. První, která začne 27. března 2021, bude tzv. online sčítání, během kterého bude možné se sečíst elektronicky. Tato fáze bude probíhat 14 dní. Po týdenní pauze bude následovat terénní došetření. Během něj budou sčítací komisaři obcházet domácnosti, které se nesečetly online a budou roznášet listinné formuláře. Více Robert Šanda, odborný gestor sčítání 2021 z Českého statistického úřadu:

„Letošní sčítání bereme jako elektronické. Pro ty, kteří se nemohou nebo nechtějí sčítat prostřednictví internetu, nabízíme i klasickou možnost listinných formulářů.“

Sčítací komisař přijde do domácnosti na základě systému, který vygeneruje, jestli se rodina ke sčítání už přihlásila nebo ne?

„Oni nebudou vědět kdo, kteří lidé, ale které byty mají navštívit.“

Sčítací komisaři pomohou těm, kteří neumí elektronicky pracovat, anebo nemají přístup k internetu. Například lidem bez domova.

„Budeme sčítat i v azylových domech a jiných podobných zařízeních. S jejich provozovateli jednáme. Oni budou mít formuláře k dispozici. My pak dále budeme mít síť kontaktních míst, což budou vybrané pobočky České pošty. Na ta se pak může kdokoliv dostavit a formulář si také vyzvednout a zase odevzdat.“

Na závěr ještě vyjádření Marka Rojíčka, předsedy Českého statistického úřadu:

„Online způsob sčítání je jednoznačně komfortnější, rychlejší a bezpečnější. Navíc umožňuje pohodlně sečíst i další osoby v domácnosti i mimo ni, tedy například rodiče či prarodiče, kteří mohou věkem spadat do epidemicky ohrožené skupiny. I v jejich zájmu všem doporučuji sečíst se online.“

Spustit audio