Na Mikuláštíkově fojtství kdysi kuchyně sloužila jako šatlava

Víte, kdo to býval na Valašsku fojt a jak vypadalo jeho sídlo? Pokud ne, vypravte se do Jasenné u Vsetína. V zahradě nedaleko místního kostela stojí původní Mikuláštíkovo fojtství, o které pečují přímí potomci někdejšího panského správce.

Masívní dveře historické chalupy mi otevírá paní Zdeňka Turková, rozená Mikuláštíková. Se svými dvěma sestrami zdědila a zachovala ojedinělou památku z poloviny 18. století.

„Jíra Mikuláštík fojtství získal zvláštním privilegiem. V roce 1726 totiž při honu zachránil svému pánovi život. Fojtství dostal do trvalého užívání. Rod Mikuláštíků od té doby ve fojtství zůstal – s výjimkou doby, kdy bylo zestátněno,“ popisuje Zdeňka Turková.

„I tehdy jsme však fojtství považovali za své,“ dodává. „Maminka tu dělala kastelánku a tatínek tu vše opravoval.“

Poctivá lidová architektura

Návštěvníci tu podle ní dnes najdou především autentičnost. „Chalupa, která byla postavena v roce 1748, tu dodnes stojí v dochované podobě. Jde o poctivou lidovou architekturu karpatského typu,“ upozorňuje.

Kuchyně v bývalé šatlavě

„Jedinou kamennou místností v objektu je kuchyň, kde dříve stávala šatlava,“ pokračuje ve výkladu. „V roce 1850, po zániku feudalismu, rodina Mikuláštíků začala žít životem jako všichni ostatní. Hospodařili a sestěhovali se z horních pater dolů.“

V druhém patře budovy se dodnes dochovala i autentická hliněná podlaha. „Jde o jíl udusaný s plevy,“ upřesňuje Zdeňka Turková.

Kuchyň má výjimečné kamenné klenutí

To už míříme do kuchyně, někdejší šatlavy. Tentokrát mě provází Dana Daňová, další z potomků rodu Mikuláštíků. „Kuchyň je výjimečná svým klenutím, které ve valašské chalupě naleznete opravdu jen zřídka. Je to dáno tím, že tu dříve bývala šatlava,“ popisuje.

Tvrzení „pobývat v chládku“ tu opravdu platí, podotýkám nahlas. A Dana Daňová můj postřeh potvrzuje: „Je tu krásné chladno.“

U sloupu ve fojtství se kdysi i trestalo

Mezitím mě vede k zajímavé peci, v níž se prý ještě v 60. letech 20. století pekl chléb. „Pekl se pro celý horní konec této vesnice,“ říká.

Horní patro skrývá i vzácnou truhlu

Opouštím paní Daňovou a opět se Zdeňkou Turkovou mířím do horního patra chalupy. „V těchto dvou místnostech se žilo,“ ukazuje. „Tato truhla je nejstarším exponátem v našem fojtství. Historici ji datují do období 1550 až 1580.“

V Mikuláštíkově fojtství uvidíte i tradiční kroje, nábytek nebo hospodářské nářadí. Prohlídku si můžete domluvit na telefonním čísle 732 141 768.


Zvětšit mapu: Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné

autor: rv
Spustit audio