„Mýlily se i autority jako Kepler.“ Manželé Hadravovi popularizují historické astronomické texty. Dostali za to cenu Vize 97

22. září 2022

Vědecká manželská dvojice Alena a Petr Hadravovi obdržela letošní prestižní cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Spojili své rozdílné profese a více než 30 let poutavým způsobem přibližují dějiny astronomie. Filoložka Alena překládá historické texty z latiny a astrofyzik Petr k nim přidává odborné poznámky. O to, jak vznikají tato jedinečná díla, se zajímala reportérka Eva Kézrová. 

V nějakém rozhovoru asi před 15 lety jste řekla, že latinské texty umíte přeložit a váš manžel jim dává obsah. Platí to stále, nebo už jste něco z astrofyziky pochytila?

AH: Je to určitá nadsázka, ale platí to. Ani se nesnažím z těch věcí něco pochytit, protože to čtení není jednoduché. V mém oboru je tolik co dělat, že do dalších detailů už nezacházím. A zrovna tak to má Petr, neumí ani první lekci z latiny. Takže máme každý svou parketu.

PHMě zajímala historie mého oboru a otázky, jak na to lidi mohli přicházet v minulosti. Sice jsem měl k dispozici třeba Koperníkův spis o bězích, ale nemohl jsem si v něm počíst, což mi Alena může zprostředkovat.

Čas není nutně hendikep

Jak se současnými znalostmi nahlížíte na tehdejší texty, ať už mají 400 nebo 1000 let?

PH: Je obdivuhodné, co se dá rozpoznat na základě mnohem chudších pozorovacích dat, než jaká máme dnes k dispozici. A zajímá mě na tom, jak se nedat zmýlit nebo jak se i mýlili. I takové autority jako Johannes Kepler se mýlili. Některé údaje se zdály být průkazné a pozdější vývoj ukázal, že přece jen to nemusí být pravda.

Takže také o tom, co dnes napozorujeme a zdá se to být celkem jasné, je třeba přemýšlet. Jestli je to opravdu jediná možnost nebo jestli to nemůže být ještě trochu jinak.

Jak to dělali dřív? 

Ve svých pracích jste se věnovali také historickým přístrojům, které astronomové používali. Co vás nejvíc v tomto směru zaujalo?

AH: Nejvíc jsme pracovali s textem Křišťana z Prachatic, což byl univerzitní mistr ze začátku 15. století z Pražské univerzity. Napsal velmi hezká pojednání o stavbě, o tom, jak konstruovat astroláb a jak ho používat. Ten text se zachoval ve více než ve 120 opisech, což je veliké množství na danou dobu. Byl dokonce vydán v Itálii v Perugii jako první tisk o tomto přístroji na světě vůbec.

Astroláb v současné stálé expozici Uměleckoprůmyslového muzea.

Ovšem Křišťan v něm byl zamlčen coby autor, protože pocházel z heretických Čech na začátku husitského hnutí, takže nebyl pro katolickou Evropu přijatelný. Nicméně rozbory toho textu, vnitřní filologické důvody ukazují, že je to skutečně dílo pražského mistra a že tehdy Čechy obohatily zcela významně i Evropu v tom vědění.

Alfonsinská astronomie

Vaše komentované překlady historických astronomických textů získaly nejedno ocenění. Galileův spisek Hvězdný posel a následné Keplerovy Rozpravy s Hvězdným poslem byly vydány i jako elektronická kniha. Na čem pracujete teď?

AH: Je to evropský projekt ERC (European Research Council, pozn. redakce) grant, jehož hlavním řešitelem je francouzský kolega, má název ALFA, což je zkratka pro alfonsinskou astronomii. Zabývá se širokým proudem textů středověké astronomie. Jsou tam číselné tabulky pohybu hvězd, planet a tak dál. Ale spadají do toho i texty o přístrojích, různá teoretická pojednání, takže je to asi tisícovka rukopisů jenom v evropských knihovnách.

PH: Bude to v angličtině. O českou verzi nebyl zájem, ale možná, že v konečném výsledku bude mít ohlas větší než dosavadní publikace, to uvidíme.

Alena a Petr Hadravovi jsou první manželský pár, který získal prestižní cenu Havlovy nadace Vize 97.

autoři: Eva Kézrová , aka
Spustit audio