Multiplikace exekucí je celospolečenský problém, říká exekutor Martin Štika. Jaké mají dlužníci možnosti?

Téměř půl milionu Čechů má na krku tři a více exekucí. To je alarmující stav i pro exekutora a člena revizní komise Exekutorské komory Martina Štiky. Na 150 tisíc lidí má navíc na sebe zahrnuto deset a více exekucí. „Jde o celospolečenský problém, je potřeba nalézt cestu,“ zdůrazňuje ve Dvaceti minutách Radiožurnálu.

Drtivá většina případů jsou lidé, kteří se nalézají v takzvaném fenoménu multiexekuce, nemají motivaci svou situaci řešit, mají problém se se všemi exekutory domluvit. „V tomto režimu ztratí motivaci a celý systém je neefektivní,“ zdůrazňuje.

V dluhové spirále se ocitají v případě, kdy si nepřebírají zásilky, nemají možnost se seznámit s písemnostmi exekutora. Pak naskakují další a další exekuce a dovídají se vše pozdě. Lidé si říkají, že to nemá smysl, začnou se před exekutorem skrývat a pracovat načerno. „Výsledkem je, že dluhy narůstají,“ dodává.

Motivační vedení exekuce

Jaké by mělo přijít řešení? Pomoci by mohla místní příslušnost, tedy exekutor by vedl exekuce proti dlužníkům v kraji, kde mají trvalé bydliště. A pokud jeden exekutor povede exekuci vůči jednomu dlužníkovi, tak každé další napadlé exekuční řízení by měl vést ten samý exekutor.

„Dlužník by věděl, který exekutor proti němu exekuci vede, byl by jeden soudní exekutor, se kterým by si domluvili postup,“ říká.


Jsme v koloběhu, který bez toho, aniž by se změnil aktuální systém, nevyřešíme.Martin Štika

Když by kalendář dlužník porušil, tak ví, že exekutor to k němu nemá tak daleko – může konat terénní úkony a zabavit majetek, pokud nedodrží návrh řešení.

Další formou může být zatraktivnění způsobu provedení exekuce, například srážky ze mzdy, aby lidé měli větší motivaci více pracovat, vydělávat, více jim zbyde a pokryjí se z toho některé srážky. „Možná je potřeba oprášit některé způsoby vedení exekuce tak, aby na lidi působily motivačně,“ uzavírá.

autoři: prh , mba
Spustit audio