Misijní život v Obrnicích na Mostecku

16. únor 2019

Před šesti lety o sobě daly Obrnice na Mostecku vědět celé Evropě. Tehdejší starostka Drahomíra Miklošová převzala v roce 2013 od Rady Evropy ocenění za integraci Romů, kteří v obci tvoří téměř polovinu obyvatel. Dnes se v lokalitě objevují drogy, nezaměstnanost a řada problémů, které vznikly s přílivem nových rodin.

Romům v Obrnicích pomáhá také Pavel Kováč, pastor svobodné církve Naděje Ježíše Krista.

„Spousta lidí u nás má problémy se zadlužením, působí zde lichváři. Naši Romové také mají nízkou vzdělanost, mají problémy sehnat si práci. A nakonec ani systém není správně. Za komunismu jsme všichni museli pracovat a dnes lidi nemají zodpovědnost. Není v rodinách, ani v dětech, tedy problémy se navazují. Když do práce nechodí rodič, bohužel ho následují i děti.“

Pavel Kováč založil sbor, kde se s Romy schází.

„Jde o nezávislý sbor. Scházíme se již sedmým rokem. Pracujeme zde duchovně i sociálně. Jmenujeme se Církev Naděje Ježíše Krista. Sbor se skládá převážně z romských lidí, chodí k nám ale i někteří čeští obyvatelé Obrnic. My jsme za to rádi, že lidé nalézají Boha. Scházíme se každý týden v neděli na bohoslužbách.“

Součástí duchovní práce je také hudba.

„Děláme muziku, nechali jsme nahrát naše vlastní CD Chvály. Skrze písně chceme ovlivnit lidi kolem nás. Evangeliem, které hlásáme, chceme ovlivnit nejen naše Romy, ale celou komunitu v Obrnicích a v jiných městech.“

Pastor Pavel Kováč každoročně pořádá tábor pro děti, kterým by rodiče tuto aktivitu nemohli zaplatit.

„Já vidím, že Bůh žehná této naší službě. I když tu jsme krátce, tak nám třeba bratři z Ameriky pomáhají dotovat tyto dětské tábory. Pomáhali nám I v roce 2018. V minulosti jsme otevřeli I potravinovou banku, která funguje dodnes. Vidím v tom veliké boží požehnání.“

autor: Jan Rosenberg
Spustit audio