Léčba homeopatií I.

30. duben 2002
Zdraví

Homeopatie je lékařská léčebná metoda založená na principu, že podobné se léčí podobným. Mezi lékaři vyvolává spory a její zastánci tvrdí, že taková léčba prokazatelně pomáhá. Její odpůrci zase argumentují tím, že tato metoda je nedostatečně vědecká. Mezi lidmi každopádně roste zájem o léčbu homeopatiky. A právě o tomto tématu hovořil doktor Pavel Poštulka.

Jaké je postavení homeopatie v rámci zdravotnického systému v České republice?

Poštulka: Homeopatie je zatím oficiální a uznaná lékařská metoda, kdy lékař, který se pro tuto léčbu rozhodne, nese plnou odpovědnost, ale i plné právo se tak rozhodnout. Léky jsou na předpis a jsou registrovány v Českém lékopise a registrovány Ústavem pro kontrolu léčiv.

Jaký je princip léčby a v čem je rozdíl v působení alopatických a homeopatických léků?

Poštulka: Toto téma je stále předmětem vzrušených diskuzí. Homeopatie je reakční biologická metoda, kdy po podání vysoce zředěné látky, můžeme prokazatelně sledovat odezvu. Tou je snížení bolestivosti, zvýšení energie pacienta, lepší spánek. Jak k tomu dojde, když se jedná o vysoce zředěný přípravek, je velice složitý problém, nejde paušalizovat a zkracovat.

Homeopatické metody budí někdy mezi veřejností nedůvěru, dá se říci proč?

Poštulka: Plyne z malé informovanosti. Pokud by se vedla vážná seriózní rozprava, která by nespočívala pouze v tom, zda může či nemůže homeopatie fungovat, ale hodnotila pozitivní zkušenosti pacientů a lékařů, pak by možná došlo k mnohem lepšímu přijetí. Diskuze a spory, kterým široká veřejnost nepříliš dobře rozumí, vedou nakonec k nedůvěřivému postoji. Ze své zkušenosti ale musím říci, že stále více lidí se o možnosti jiné, přirozené přírodní biostimulační terapie zajímá a chce ji absolvovat.

Spustit audio

Více z pořadu