Kolika jazyky se mluví v Africe?

1. prosinec 2015
Encyklopedie Radiožurnálu

V dnešní Africe žije 1,1 miliardy obyvatel, lidé tu používají víc než 2000 jazyků. Znamená to, že Afrika je jazykově mnohem pestřejší než Evropa. Na starém kontinentě, kde žije zhruba o čtvrtinu lidí méně, se mluví jen 286 jazyky.

Nejvíce obyvatel Afriky, celých 150 milionů, hovoří arabsky. Místní verze arabštiny jsou však často tak odlišné, že Arabové žijící v různých zemích si navzájem nerozumějí. Z původních afrických jazyků má nejvíce mluvčích hauština. Tímto jazykem hovoří přibližně 25 milionů lidí v severní Nigérii a jižním Nigeru.

Na celém světě lidé mluví dohromady více než sedmi tisíci jazyky. Více než třetina z nich však podle UNESCO patří mezi ohrožené. To znamená, že jimi lidé sice mluví, ale děti se je už od svých rodičů neučí. Naopak 20 nejpoužívanějšími jazyky hovoří 50 % světové populace.

autor: mit
Spustit audio