Klobouky by chtěly policejní služebnu

r_2100x1400_radiozurnal.png

Klobouky u Brna se bojí o svou bezpečnost. Ve městě totiž není stále policejní služebna. Kloboucká radnice žádá Policii ČR o její zřízení. Marně. Okresní policejní ředitel sice význam stálé přítomnosti ve městě přiznává, na provoz služebny však údajně nemá dostatek policistů.

V Kloboukách u Brna přitom policejní oddělení se stálou službou působilo. Při restrukturalizaci v roce 1984 však bylo zrušeno. Starosta města Jindřich Koubek počátkem 90. let začal vyvíjet na policii tlak, aby oddělení obnovila.

"Byli tenkrát velmi nakloněni, hledal se objekt. V roce 1991 jsme za poměrně symbolickou cenu 200 000 korun prodali jeden velký objekt tady v zámeckém areálu. Samostatná budova. Potom tři roky se nic nedělo, po třech letech přišli s tím, že na opravu celé budovy nejsou peníze. Tak my, kloboucký region jsme sdružili 2,5 milionu korun. Během dvou let byla budova opravena a od toho roku 1996 zase zeje prázdnotou."

Břeclavský okresní policejní ředitel Miroslav Stromecký však tvrdí, že obnovit stálou služebnu v Kloboukách není v jeho silách. Důvod? Lidově řečeno nejsou lidi.

¨"Stávající počty tabulkových míst Okresního ředitelství Břeclav neumožňuje zřízení samostatného obvodního oddělení. To znamená, že máme málo policistů, který by bylo možno přesunout do tohoto teritoria a tady zřídit obvodní oddělení."

Podle Stromeckého navíc není účelné budovat oddělení se šesti nebo sedmi policisty, jak to požaduje kloboucká samospráva.

"Pro minimální chod obvodního oddělení je podle mého názoru nutno zařadit 13-15 policistů, aby byl zabezpečen základní chod útvaru."

I nadále se tak budou moci Kloboučtí spolehnout pouze na policejní oddělení dislokované až v Hustopečích, případně jejich omezené úřadování přímo v Kloboukách.

Jindřich Koubek, starosta města Klobouky: "Pouze tady služebna policejní v Hustopečích zajišťuje úřední hodiny půl dne v pondělí, půl dne ve středu."

Podle starosty Koubka je stálá přítomnost policistů pro bezpečnost města naprosto nezbytná.

"Narůstá zde trestná činnost, na jaře nám tady někdo doslova zdemoloval televizní skříňky u kabelové televize po ulicích a z neděle na pondělí někdo zdevastoval hřbitov, který je na seznamu památek u kostela. Jsou to obrovské škody. A když se ta policie tady bude pohybovat, tak se zamezí těmto výtržnostem."

Klobouky i nejbližší obce v okolí proto svůj marný boj o policejní služebnu rozhodně vzdát nehodlají.

"My jako starostové Kloboucka jsme sepsali petici na parlament a náš poslanec ten břeclavský tohle přednesl a půjde to na ministerstvo. No a doufejme, že to padne na úrodnou půdu a že zde služebna zřízena bude."

Přepsal: Česká informační agentura