Jižní Morava: Nezaměstnanost, ale v podnicích nemá kdo pracovat

25. březen 2002
Co nás pálí , Co nás pálí

Tentokrát nás pálí, že úřady práce na jižní Moravě evidují tisíce nezaměstnaných. Na druhé straně mají mnohé firmy najít nové zaměstnance, protože těm se totiž pracovat často vůbec nevyplatí. Řada společností proto musela akutní nedostatek zájemců o práci vyřešit tím, že najala cizince.

Jako ukázkový příklad může sloužit Hodonínsko. V tomto regionu je bez práce 11 000 lidí. Když ale chtěla jistá obuvnická firma ve Veselí najmout 70 šiček, našla je až v Mongolsku. Podobně je na tom také zemědělský podnik v Mikulčicích. Jeho ředitel Miroslav Možnar vozí letní brigádníky pro změnu z Ukrajiny. Domácím se totiž moc pracovat nechce.

Miroslav Možnar: K nám chodili více méně tzv. pro razítko pracovníci. Přišli a řekli, že potřebují razítko s tím, že je nemůžeme zaměstnat. Prostě se jim pracovat nechtělo, ale přiznávám, že poslední dva roky se práce dost výrazně zlepšila, že zřejmě zaměstnanost na okrese Hodonín postihla i ty skutečně zaměstnané lidi, kteří jsou ochotni pracovat a ztratili práci, ne z vlastní viny, ale stále není dostatek pracovních sil na to, aby zabezpečili sezónní práce v našem podniku.

Pokud chce některá z firem zaměstnat cizince a nejedná se o slovenské občany, kteří v tomto směru požívají jistá privilegia, musí s tím souhlasit příslušný úřad práce. Ředitel toho hodonínského Vladimír Šťáva říká, že důvodem nulového zájmu místních o některá konkrétní místa je nízká mzda.

Vladimír Šťáva: Nicméně, nízká mzda není zákonným důvodem pro odmítnutí práce, proto uchazeči o zaměstnání hledají jiné důvody, které se blíží těm zákonným, a jsou schopni se na základě toho, řekl bych vyreklamovat z té práce a práci nepřijmout.

Pracovat za minimální mzdu nebo jen plat o něco málo vyšší znamená pro většinu lidí stejný příjem jako žít z podpor a sociálních dávek. Řada lidí na Hodonínsku si to vyzkoušela už i na vlastní kůži.

Občané: Za takový, za jaký se tady dělá, se nevyplatí tam ani chodit, do nějaké práce. Třeba v tom zdravotnictví, já jsem tam chodila za 5 000 Kč a jako samoživitelka doma mám stejné peníze a tam jsem chodila soboty, neděle. Za stejné peníze, kdybych doma seděla a hungala nohama.

Občané: Oni jsou už tak zvyklí, že neměli by dávat tolik toho příspěvku, protože některým těm mladým nechce ráno vstávat.

Občané: Co by šli za 5 000, za 6 000 Kč do práce, když mají 4 100 Kč podporu.

Již zmiňovaný ředitel hodonínského úřadu práce si myslí, že existuje řešení. Poslat všechny evidované uchazeče na veřejně prospěšné práce.

Vladimír Šťáva: Rozdíl by byl pouze v tom, že bral by tytéž peníze, které bere teď od státu, ale musel by něco alespoň odpracovat, nějaký užitek společnosti přinést, zatímco v opačném případě zůstává doma a zase ze státní pokladny, pouze z jiné kapitoly se mu platí penězi.

Přepisy pořadů zajišťuje Česká informační agentura . Texty neprochází korekturou.

autor: hon
Spustit audio

Více z pořadu