Je strašlivě těžké pohnout lidským srdcem, říká farář Romuald Štěpán Rob

19. duben 2019

Jaro nabízí znovuzrození – možnost přemýšlet o tom, zda je možné se změnit, odložit to, co je v našich životech špatné a začít něco nového. Taková je odpověď faráře z obce Rybáře Romualda Štěpána Roba na otázku moderátorky Lucie Výborné, o čem by člověk měl přemýšlet o Velikonocích. I když třeba není věřící.

Zle je člověku samotnému, opakuje farář Rob prastaré slovo z Bible, a k tomu sám dodává, že člověk potřebuje druhého člověka, potřebuje žít ve společenství, v rodině, potřebuje ale také pomoc shůry.

Podle faráře můžeme přemýšlet i o smrti – děláme, jak kdyby smrti nebylo, a z toho vyplývá spousta trampot a špatných rozhodnutí. „Je pramenem moudrosti uvědomit si, že jsme ohraničení v tomto životě,“ říká s tím, že křesťanský příběh hovoří o tom, že smrt se také týkala Boha, který se pro nás stal člověkem.

Ohledně ateismu našeho národa jsem nevěřící
Romuald Štěpán Rob

„Naše smrt ve spojení s Kristem, o kterém křesťanský příběh říká, že je Bohem, než se stal člověkem a zemřel za člověka, se může také stát darem lásky,“ vysvětluje s tím, že křesťanský příběh je dva tisíce let stejný, mění se ale člověk – naše vnímání se prohlubuje, charakter vyvíjí a poznání hloubky křesťanského příběhu roste.

To nejtěžší je ale pohnout lidským srdcem – svoboda je jediný kámen, který Bůh udělal, a neuzvedne, protože ho uzvednout nechce. „Aby pohnul s lidskou svobodou, tak se sám Bůh vydal nesvobodě tím, že se nechal ukřižovat,“ říká farář.

Twitter papeže Františka

Romuald Štěpán Rob také vyzdvihuje osobnost papeže Františka, který není jiný, než byli předchozí papežové, předává to samé, ale jiskrnějším latinsko-americkým způsobem, který je bližší.

Papež František byl také důvodem, proč na Twitteru začal tweetovat jako pontifex.cz, a to se schválením pana kardinála. „Někdy je to náročné při tom všem, co mám na starosti, ale myslím si, že věnovat se Twitteru papeže Františka za to stojí,“ uzavírá farář.

autoři: Lucie Výborná , prh