Jakým způsobem odcházíme do důchodu

11. listopad 2002
Dobrá rada

Odchod do důchodu je vždy velká změna pro každého člověka. Někdo je rád, že už si konečně může odpočinout na zahrádce nebo s vnoučaty, jiný zase přemýšlí, jak by odchod do důchodu co nejvíce oddálil. Následující dobrá rada je o možnostech, kdybyste chtěli ve svém zaměstnání setrvat. Řeč bude také o tom, co vás čeká, kdybyste chtěli odejít do penze dříve, než je obvyklé. Odchod do předčasného důchodu je vždy spojen s nižším důchodovým výměrem, to znamená, že takový penzista dostává nižší důchod.

Zaměstnanec, který odchází do důchodu požádá okresní správu sociálního zabezpečení o výpočet důchodu. To se nazývá důchodový výměr.

Havlík: V den, kdy zaměstnanec nastupuje do starobního či předčasného důchodu, končí pracovně-právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Vysvětluje Tomáš Havlík z Občanské poradny v Plzni. Zaměstnanec, který nechce odejít do starobního důchodu má pouze jednu možnost a tou je domluva se svým zaměstnavatelem. Právní nárok na prodloužení pracovní smlouvy důchodce nemá.

Havlík: Toto je podmíněno vždy dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Pracovník, který odchází do starobního důchodu nemá nárok na odstupné. Výjimkou je případ, kdyby toto ustanovení bylo uvedeno v pracovní smlouvě nebo vnitřních předpisech firmy.

Havlík: Nedá se říci, že by to bylo odstupné, ale je to formou odměny za vykonanou práci.

V případě, že zaměstnanec do penze odchází, měl by znát podmínky získání starobního důchodu. Zákon stanoví, že zaměstnanec má nárok na starobní důchod, jestliže odpracoval 25 let a dosáhl příslušného věku nebo jestli odpracoval 15 let a dosáhl věku 65 let. Další možností je odchod do předčasného důchodu. V těchto případech je potřeba splnit několik přísných podmínek. Chce-li zaměstnanec odejít do penze o 2 roky dříve, musí mít odpracováno 25 let a být registrovaný jako nezaměstnaný na úřadu práce nejméně 180 dní. Jeho důchod však bude po 2 roky nižší. Má-li zaměstnanec v úmyslu odejít do penze ještě dříve, musí mít odpracováno také 25 let, ale jeho důchod mu bude podle zákona snížen až do konce života.

autor: ľsm
Spustit audio

Více z pořadu