Hlavou proti ČEZu

2. říjen 2008
Pod kůži

Jednoho dne přijedete na chalupu a zjistíte, že vám na zahradě stojí sloupy elektrického vedení. Přijde vám to nemožné? Nikoli. Na konkrétním případu z Bruntálska, který vám nabídneme v pořadu Pod kůži, pochopíte, jak může vypadat stavební zákon v praxi. Elektrické vedení vám tam postaví energetici a vy s tím nezmůžete nic. Jak je možné, že soud prohrajete a jak je možné, že vám někdo bez povolení vnikne na zahradu a něco tam postaví? Vysvětlí vám to i předseda České společnosti na stavební právo Jan Mareček.

Valšov je malou vesnicí u Bruntálu. Jedna z místních obyvatelek se rozhodla, že se postaví sama proti velké energetické společnosti ČEZ. Jak jsme zjistili, před lety jí předchůdci ČEZu postavili na zahradě betonové elektrické sloupy s vedením nízkého napětí.

"Tady vidíte sloupy, které nám tu stojí od roku 1992 a které nám tu znepříjemňují život," uvedla Jana Foldynová. Měla to být docela obyčejná výměna sloupů vedení nízkého napětí. V roce 1987 ukázali energetici lidem ve Valšově plány, na kterých nic podivného nebylo. Jenže o pár let později, konkrétně v roce 1992, se paní Foldynová nestačila divit. "Vrátili jsme se z práce, měli jsme poničený plot, rozbitou bránu, rozkopanou celou zahradu, zničené stromy, které jsme se tady v roce 1979 vysadili," popsala nečekanou spoušť, kterou po sobě energetici zanechali.

Jana Foldynová uvedla, že podle územního rozhodnutí, se kterým byli seznámeni, se mělo jednat pouze o opravu starého vedení a vedlo po druhé straně jejich domu. "Kdyžto ve skutečnosti je to postaveno na naší straně asi dva metry od domu. Vidíte, že je to v bráně," doplnila.

Foldynovi začali psát na všechny strany. Například na odpověď tehdejších Severomoravských energetických závodů čekali dva roky. Žádné vstřícné gesto, žádná omluva a čas běžel. Ani Foldynovy, ani původní majitel parcely Státní rybářství nebyli kupodivu účastníky stavebního řízení. A co víc. Najednou, po čase už v plánu elektrického vedení odbočka přes zahradu existuje, přestože jde stále o stejné územní a stavební řízení. "Postup ČEZu je od začátku arogantní, nabubřelé chování. S takovým jednání se nikde ve firmě nesetkáte. Stokrát bych přivítala, kdyby někdo přišel a řekl: Ano, paní Foldynová, stala se chyba, nějak to vyřešíme. Ale snaží se jen dokládáním nějakých za podivných okolností vytvořených dokumentů dokázat, že oni mají pravdu," postěžovala si Jana Foldynová.

Ta úspěšně napadla prvotní stavební povolení. A domáhala se odstranění všech sloupů z jejího pozemku podle stavebního zákona. Přestože bylo stavební řízení zastaveno, energetici ještě stihli řádnou kolaudaci. A věřte, nebo ne, zkolaudovat se dá i to, co nemá platné stavební povolení. "To je právě ten paradox. Stavební úřad nejprve tvrdil, že když se zjistilo, že stavba byla postavena bez stavebního povolení, lze nařídit odstranění stavby. Ale v rozhodnutí tady toto všechno popírá. Tomu prostě nerozumím. Jestliže je stavba nepovolena, nemůže být zkolaudována," kroutí hlavou Jana Foldynová.

Sloupy stojí v zahradě Foldynových dodnes. Místo aby obešly jejich plot kolem potoka. Oni sami se na to mohli jen dívat a musí přístup ke sloupům kdykoliv umožnit. Paní Foldynová už přestává věřit, že existuje něco jako právo majitele pozemku. Odmítla 20 tisíc korun od ČEZu jako urovnání protiprávní situace a spoléhá na soudy. Má ale ještě nějakou šanci? "Jak je vidět, tak si může dovolit asi opravdu všechno," dodal Jana Foldynová.

Z jiného úhlu pohledu: Bylo použito velké měřítko

Manželé Foldynovi jednou přijeli na svou chalupu ve Valšově na Bruntálsku a nevěřili vlastním očím. Na zahradě měli betonové sloupy s vedením nízkého napětí. V tu chvíli si mysleli, že jde o nějakou chybu, kterou bude možné vyřešit. Nešlo to. Dnes už paní Foldynová hovoří o beznaději a marném boji s velkou elektrárenskou společností. Teď vám ale nabízíme pohled druhé strany sporu, a vzkazujeme.... dávejte dobrý pozor, ať se v něm neztratíte - je to složité žonglování s pojmy jako "kolaudace" nebo "stavební povolení".

Píše se rok 1987. Lidé ve Valšově, v předhůří Jeseníků vidí plány na opravu elektrického vedení. Vše v původní trase. Rok na to bruntálský stavební úřad tuto stavbu oficiálně povoluje. Opět zdůrazňujeme, že vedení obchází zahradu, kterou později paní Foldynová získala. Rok 1992. Foldynovi zjišťují, že jim energetici rozryli kus zahrady a postavili sloupy. "Postup ČEZu je od počátku arogantní," uvedla Jana Foldynová.

Začíná jednat, ale korespondence je zdlouhavá a trvá celé roky. Jaroslav Jurča, mluvčí ČEZu pro oblast Moravy: "V době, kdy bylo to vedení stavěno, to bylo v roce 1988, jsme měli veškerá povolení, která jsme považovali za platná a vše proběhlo tak, jak mělo."

Jsou tady hned dvě nesrovnalosti. Stavba z roku 1988 poničila zahradu paní Foldynové až o čtyři roky později. Zvláštní. A ještě zvláštnější je, že energetici budující sloupy tak činili rok před vydáním kolaudačního rozhodnutí. Pojďme dále. "Nabízeli jsme i nějakou finanční kompenzaci za věcné břemeno. Na to ale nebylo přistoupeno a bohužel jsme byli dáni k soudu," řekl mluvčí Jurča.

Jak to vlastně bylo se stavebním povolením? Tehdejší úředníci v Bruntálu udělali formální chybu. Toho paní Foldynová využila a stavební povolení na sloupy zpochybnila. Nedokázala ale prosadit to nejdůležitější, jejich odstranění. Proč? To už je otázka pro Jiřího Ondráška z bruntálské radnice: "Není možné nařídit odstranění stavby, pro kterou bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Proto Městský úřad Bruntál vydal v únoru 2005 rozhodnutí, kterým zamítl námitky paní Jany Foldynové a zastavil stavební řízení k předmětné stavbě."

Shrňme si to. Kolaudace proběhla, ale platné stavební povolení neexistuje. Stavební úřad sloupy odstranit nenechá, ale celé řízení zkrátka zastavuje. Kolaudace ovšem platí a zpětně ji už ovšem zkoumat nelze. "Naší prioritou bylo vyřešit to dohodou a nejít až k soudu," řekl mluvčí ČEZu Jurča. Hovoří o soudním řízení. To už má paní Foldynová skutečně za sebou a prohrála v něm úplně všechno. ČEZ podle soudkyně neměl o neplatnosti stavebního povolení vůbec tušení, a tak věcné břemeno na své sloupy takzvaně vydržel. Tečka.

A víte, jak soudkyně reagovala na to, že energetici stavěli na jiném místě, než původně slibovali? Citujeme: "V listinách bylo použito měřítko, které je značně velké na to, aby bylo možno v reálu přesně na metry říci, kde přesně měly stát sloupy a vést vedení." Konec citátu. Mapy jsme viděli a můžeme zodpovědně říci, že z původních plánů je zcela jasné, že zahrada Foldynových bude nedotčena.

Paní Foldynová nakonec prosadila jen jednu jedinou věc - po letech se dodatečně stala účastnicí stavebního řízení, jenže to je jí naprosto k ničemu, protože právě toto řízení bylo zastaveno. Snad jen s tím rozdílem, že zahradu jí sloupy zdobí už s požehnáním justice.

Odborník: Tehdy platil jiný zákon

Jednoho dne přijedete na chalupu a zjistíte, že vám na zahradě stojí sloupy elektrického vedení. Přijde vám to nemožné? Nikoli. Na konkrétním případu z Bruntálska, který jsme vám v pořadu Pod kůži nabídli, už víte, že elektrické vedení vám tam energetici postaví a vy s tím zmůžete jen velmi málo. Proč?

Stavby elektrického vedení jsou považovány za veřejně prospěšné stavy a jsou budovány ve veřejném zájmu. Proto je podle předsedy České společnosti pro stavební právo Jana Marečka možné omezovat práva vlastníků nemovitostí, a to jak staveb, tak pozemků "U tohoto případu je zajímavé to, že se začal odehrávat v roce 1987 a oni zjistili v roce 1992, že tam něco mají. V té době ještě platil starý elektrizační zákon z roku 1957 a ten měl trochu jiný režim než následující zákon z roku 1994 a než současně platný zákon z roku 2000... Podle toho zákona z roku 1957 bylo možné omezovat práva vlastníků na základě stavebního povolení. Dnes musí ta práva získat před tím, než použijí ten pozemek nebo tu stavbu. Musí prokázat, že to právo mají, jinak je to zásah do vlastnického práva," uvedl Jan Mareček.

Doplnil, že rodina Foldynových měla smůlu v tom, že se jednalo o stavební úpravy stávajícího vedení. A tyto stavební úpravy elektrického vedení byly osvobozeny od povolování staveb. Jan Mareček ovšem podotkl, že tyto úpravy musely vést po stejné trase. "Je možné, že tam došlo k porušení zákona v tom smyslu, že to bylo postaveno nebo provedeno v rozporu s tímto pravidlem. Nebo to bylo provedeno v rozporu s územním rozhodnutím a stavebním povolením, které poté bylo zrušeno," upřesnil.

Jan Mareček v této souvislosti upozornil, že určité stavební úpravy na elektrickém vedení leze provádět bez jakéhokoliv povolení. Nesmí se ovšem změnit trasa. Pokud budou energetici zřizovat nové vedení nebo měnit trasu, musejí mít v ruce územní rozhodnutí. Vlastníci dotčených nemovitostí jsou přitom účastníky řízení. "Tam mohou poprvé namítat, že si nepřejí, aby to bylo na jejich pozemcích. Otázka je, že není vyžadován jejich souhlas, protože potenciálně lze jejich právo vyvlastnit," řekl a upozornil, že občané se musejí starat o to, zda se v jejich obci nebude rozhodovat o umístění nějaké stavby. "První věc je sledovat úřední desku, elektronickou úřední desku, popřípadě tu povinou informaci, která musí být k té dané stavbě v daném území zveřejněna," dodal.

ČEZ varuje před podvodníky
ČEZ požaduje pět milionů korun za újmu na dobré pověsti
Olomoucký právník podal hromadné trestní oznámení na ČEZ

Náměty na reportáže a dotazy můžete posílat na naší e-mailovou adresu.

autoři: mrk , vij , lvb
Spustit audio

Více z pořadu