Exmanžel nadělal dluhy, teď je za něj musí splácet manželka

16. září 2008
Pod kůži

Splácet dluhy za někoho jiného... Pro většinu z nás nepředstavitelné, ale pozor - reálné. A jaké to je doplácet za prohřešky svého partnera a živit při tom celou rodinu a bát se, že přijdete o to nejcennější na světě - o své děti... Po telefonu k tématu povyprávěl také prezident Soudcovské unie Jaromír Jirsa.

Splácet dluhy za někoho jiného? Možná si říkáte, že vám se to nikdy nestane. Ale pozor. Říkala si to i třicetiletá Monika ze Vsetínska. Vdala se, porodila děti a těšila se na běžný manželský život. Z jejího muže se ale po třech letech stal alkoholik. Proto se rozvedla. Pak zjistila, že za něj musí splácet mnohatisícové dluhy.

Strach že přijde o své dva syny a že jí exekutor zabaví veškerý majetek. Tak toho se bojí třicetiletá Monika ze Vsetínska nejvíc. Její manžel začal pít a nadělal velké dluhy. "Práci sice měl, ale postupně začal pít, začal pít čím dál víc," uvedla počátek svých potíží Monika. Rozvedli se. Jeho dluhy se rozhodla splácet sama. "Narůstaly dluhy, protože pracoval na živnostenský list a tam se musí platit daně, zdravotní pojištění, sociální pojištění. To bohužel neplatil, i když příjmy měl poměrně vysoké, takže dluhy narůstaly," doplnila.

Exmanžel paní Moniky je v současné době na léčena. Ona říká, že nechce spoléhat na jeho slib, že dluhy splatí. Uvědomuje si, že kdykoliv může u jejích dveří zazvonit exekutor a veškeré vybavení jejich domácnosti zabavit. "Chodím na brigády, umývat nádobí, někdy uklízet, podle toho, co se zrovna namane, ale není to každý měsíc, protože jsou to jenom záskoky. Můžu pouze odpoledne nebo spíše večer, abych mohla být zase s dětmi a dopoledne ve své práci," přiblížila paní Monika, jak se snaží s dluhy svého bývalého manžela vypořádat. I tak si s dětmi příliš neužije. "Musí se většinou hlídat sami, protože babičku nemáme. Ale naučili jsme se tak nějak vycházet, takže všechno stihneme. Co nestihneme v týdnu, stihneme o víkendu," dodala.

Mezi tím utíká dětství jejich synů i život paní Moniky a ona je nucena jej marnit, v dobrém smyslu slova, vyděláváním peněz, protože to jinak momentálně nejde. "Bohužel to teď jinak nejde. Nevím, jak jinak z toho ven. Prostě to tak je," řekla Monika, která má obavy z budoucnosti. "Bojím se. Studia dětí, střední školy, popřípadě kdyby šly na vysokou školu. Tak toho se bojím. Vím i to, že jim třeba do života asi kromě vzdělání a výchovy nebudu moct nic dát. Žádné našetřené peníze, jak je to zvykem, nebo žádný nadstandard. Toho se docela bojím," svěřila se.

Monice se už přihodilo, že jí navštívila sociální pracovnice a ptala se, kdo hlídá jejího pětiletého a dvanáctiletého syna. I o této hrozbě rozvedená středoškolačka Monika ví. Celý den je v práci, nemá dost peněz na zajištění základních životních potřeba a může se stát, že o syny přijde. "Říkám si, že jsou na tom lidé ještě hůř než já," utěšuje se ve chvílích, kdy musí svým klukům říct, že nepojedou s ostatními spolužáky na výlet, protože na něj nemá. "Nebo když mi přijde upomínka třeba za telefon nebo za byt. Tak v takové chvíli si to říkám."

Jak sami nám její synové záhy řekli, moc těžkou hlavu z toho nemají, když si nemohou pořídit nejnovější model mobilního telefonu nebo poslední verzi oblíbené počítačové hry. Ten starší, dvanáctiletý Pavel, říká, že se mámě snaží pomáhat, i když učení mu není příliš po chuti. Mladší František nás zase ujišťuje, že skoro vůbec nezlobí a neodmlouvá. Paní Monika se směje a říká, že stejně je nejdůležitější, aby kluci byli zdraví. Věří, že svou situaci vyřeší správně. Letos jí bude jednatřicet let. Deset roků bude trvat, než dluhy za svého exmanžela splatí.

Z jiného úhlu pohledu: Neplatiči ze sebe většinou dělají chudáky

Soudní exekutoři nejčastěji vstupují do domácností, ve kterých nadělal dluhy jeden z manželů. Hlavním důvodem je vymáhání pohledávek z nesplacených úvěrů a také neplacení sociálního zabezpečení nebo pojistného. Vloni bylo nově nařízeno skoro půl milionu exekucí. A to o 40 procent víc než v předešlých letech. V absolutních číslech je to největší nárůst od roku 2001, kdy soudní exekuce začaly fungovat. A tento jev bude stále častějším, české domácnosti se víc a víc zadlužují.

Neplatiči ze sebe dělají raději chudáky a oběti společenského systému, než aby se ke svému problému postavili zpříma. To si myslí mluvčí Exekutorské komory České republiky Pavel Kočiš. "Ta žena se k tomu postavila pravděpodobně s maximální zodpovědností," reaguje na případ rozvedené matky dvou dětí, která musí splácet dluhy po svém exmanželovi. Aby na to měla, pracuje na dvě směny denně. "Ten příběh je perfektním případem toho, jak by takový dlužník nebo, jak mi říkáme povinný, a v tomto případě dokonce potenciální povinný, měl postupovat. Před tím než dojde k nařízení soudní exekuce, tak dojde k celé řadě kroků, kterými se ten věřitel snaží své peníze vymoci, aniž by šel k soudu," doplnil mluvčí.

Exekutoři a jejich vykonavatelé často vstupují do bytů a zabavují majetek neviným lidem. Tuší, že není vina na jejich straně, ale musí dodržovat zákon. "Pokud v době, kdy dluhy vznikly, existovalo takzvané společné jmění manželů, ručí oba manželé za takové dluhy společně. To ustanovení v zákoně je zcela logické. Vezměte si jiný příklad - oba manželé by si vzali v průběhu manželství hypotéku, jeden z manželů by odešel, rozvedl se, tak je přeci třeba, aby tento majetek, který si oba pořídili v průběhu trvání manželství na společný dluh, tak aby ho také oba spláceli," dodal Pavel Kočiš.

exekuce bytu, Praha 5

Pokud to nedělají, nařídí soud exekuci vždy na oba. "Pokud někdo žije v manželství, které by mohlo být rizikové ve smyslu nezodpovědného zadlužování toho druhé z partnerů, lze pouze doporučit, aby jeden manželů požádal soud o takzvané rozdělení majetku. Jedině tak se lze ubránit možnosti, že budete ručit za nezodpovědné jednání svého partnera," poradil Pavel Kočiš a přidal ještě poznámku, že nikdo předem neví, do jakého manželství vstupuje a co život přinese.

Než ale k samotné exekuci dojde, dlužník má, podle něj, dost času k tomu, aby exekuci předešel. "Exekuce na majetek obou bývalých manželů je poměrně častým jevem. Lidé se bohužel často domnívají, že rozvodem vše končí a majetkové vyrovnání je uzavřeno rozdělením majetku. Je třeba si uvědomit, že majetek, který se také rozděluje, jsou také dluhy," dodal mluvčí exekutorské komory. Jestliže se rodič ocitne v sociální nouzi, může o pomoc požádat například ústav sociálního zabezpečení.

Soudce: Jediné řešení je rozvod a vypořádat společné jmění partnerů

Matka samoživitelka musí splácet dluhy po svém bývalém manželovi. Monika ze Vsetínska není jediná, která doplatila na nedostatek zodpovědnosti svého partnera. U telefonu byl prezident Soudcovské unie Jaromír Jirsa, jinak také specialista na rodinné a civilní právo.

Případy, kdy samoživitelé musejí živit své děti a k tomu ještě splácet dluhy svých bývalých partnerů nejsou podle Jaromíra Jirsy až tak časté. Ale velmi často se před soud dostávají případy, kdy je exekučně postižen majetek druhého manžela, který se relativně nijak nepřičinil na vzniku dluhů. "Je třeba si uvědomit, že manželství je nejdůležitější smlouva v životě a že s manželstvím jsou spojena značná pozitiva. Například ten z manželů, který není výdělečně činný, se může podílet na majetku toho druhého, čerpat aktiva. Na druhou stranu jsou s tím spojena negativa. To znamená, že když vzniknou nějaké dluhy, může se druhý manžel vystavit nebezpečí, že exekutor skočí i po jeho majetku," uvedl Jaromír Jirsa.

Zároveň doporučil, že pokud jsou v manželství náznaky závadového chování partnera, jako v případě paní Moniky ze Vsetína, je potřeba situaci řešit rázně a razantně, zejména v případech závislostí. "Tam musí být ochota toho druhého podrobit se minimálně tříměsíčnímu léčení. Pokud nikoliv, je třeba řešit situaci co nejrychleji rozvodem, ale to nestačí," řekl soudce a dodal, že je následně nutné co nejrychleji vypořádat společné jmění, které za dobu trvání manželství vzniklo. "Teprve poté se manžel může vyvarovat toho, že exekuce nepostihne jeho majetek nebo majetek ze společného jmění," doplnil.

Zároveň řekl, že si manželé příliš nepomohou uzavřením nějaké vzájemné smlouvy, aby se právě v budoucnu vyvarovali situaci, kdy budou muset splácet právě dluhy svých partnerů. Před vstupem do manželství lze uzavřít takzvanou předmanželskou smlouvu i během manželství je možné smluvně mezi partnery upravit, že nějaká věc do společného jmění patří, jiná nikoliv. Tato smlouva však upravuje zejména vztahy mezi manželi navzájem a příliš nezajímá třetí stranu, tedy věřitele. "Jediné možné řešení v případě nezájmu manžela zbavit se závislosti je rozvod, pokud možno ten zjednodušený rozvod a následně co nejrychleji vypořádat po rozvodu manželství společné jmění. V žádném případě to nekončí rozvodem," dodal Jaromír Jirsa.

autoři: ela , vij , lvb
Spustit audio