Dvojité občianstvo

4. září 2003

Od rozdelenia česko-slovenskej federácie uplynulo viac ako desať rokov a zdalo by sa, že Slováci, tzv. "starousadlíci", ktorí žili a mali aj trvalý pobyt na území Českej republiky už pre rozdelením na konci roku 1992, majú otázku svojho občianstva doriešenú. Nie je to však úplne tak.

Obrátil sa na nás poslucháč slovenského pôvodu, ktorý už od roku l970 trvalo žije v Českej republike. V roku l993, po rozdelení Československa, keďže tu mal rodinu i zamestnanie, požiadal z praktických dôvodov o české občianstvo. Tým pádom sa podľa českých zákonov platných v tom čase, musel vyviazať zo štátneho zväzku Slovenskej republiky. Zjednodušene povedané, musel sa vzdať slovenského občianstva, aby mohol získať české.

Česká republika medzitým, /v roku 1999/, novelou zákona o nadobúdaní a strate občianstva túto úpravu zmiernila a umožnila skupine Slovákov, ktorí na jej území trvalo žili pred rozdelením federácie, získať dvojité občianstvo.

Mnohí Slováci požiadali o navrátenie slovenského občianstva, ale náš poslucháč medzi nich nepatril. Teraz sa však dostáva do dôchodkového veku a rád by mal aj slovenské občianstvo. Jeho známy ho však informoval, že táto možnosť bola časovo ohraničená len do konca roka 2000. Rád by preto vedel, či je to pravda a či už stratil šancu získať späť slovenské občianstvo.

Vedúca konzulárneho oddelenia slovenského veľvyslanectva v Prahe Katarína Danišová, však má pre neho dobrú správu:

"Žiaden právny predpis SR neukončil možnosť znovu získať občianstvo SR, to znamená, že poslucháč si môže podať žiadosť o nadobudnutiej občianstva SR prostredníctvom nášho zastupiteľského úradu alebo Generálneho konzulátu SR v Brne, ktoré mu poskytnú bližšie informácie a formulár žiadosti"

Katarína Danišová upozorňuje, že na znovuzískanie občianstva Slovenskej republiky nie je právny nárok. Každá žiadosť sa posudzuje individuálne. Jednou z podmienok udelenia slovenského občianstva je skutočnosť, že žiadateľ mal v minulosti trvalý pobyt na území Slovenska.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu