Dominik Duka: Naše společnost potřebuje politiku, nikoli politikaření

19. srpen 2012
Glosa Dominika Duky , Glosa Dominika Duky

Kardinál Dominik Duka v dnešní glose mluví o politice. Když charakterizuje současnost, obrací se pro pozitivní i negativní příměry do historie a ke klasikům. Za co se modlí k Palladiu české země?

Vážení přátelé, milí rozhlasoví posluchači, jsme za polovinou srpna a prázdnin, jak upozorňují maminky na školní nákupy, žáčky volají k oprášení hříšků nevědomosti a politická scéna se začíná formovat k volebním bojům. A tak se stále více lidí cítí znechucených a prožívá pocit frustrace. Mnohé bylo odhaleno a pojmenováno.

Prázdniny a období rekonvalescence mi dovolilo začíst se do knihy velkého francouzského filozofa Jacquese Maritaina. Tento zkušený muž, který měl možnost srovnávat francouzský a americký politický systém na nuceném turné v době okupace Francie, shrnul své ideje do knihy Člověk a stát.

Jedno důležité varování dává nám všem znechuceným, totiž abychom nenastavovali politikům laťku hypermoralismu. Politika i parlament jsou vzorkem celé společnosti. Nalezneme zde poctivé, obětavé a pracovité osoby, ale i ty, kteří chodí pouze do zaměstnání, aby pak měli z čeho platit svá hobby, nebo vykutálence a fanatiky. To, co potřebuje naše společnost, je politika, nikoli politikaření. Myslím, že to platí i v církvi.

Především však naše společnost potřebuje technickou racionalizaci společenského a politického života. Musí se zbavit machiavelismu, který je iluzí bezprostředního úspěchu.

Ještě potřebnější je však morální racionalizace politiky, jak poukazoval již Aristoteles, velcí filozofové starověku a po nich význační myslitelé středověku. Politická činnost nepochází ze žádostivosti, závisti, egoismu, pýchy a lstivosti, ani z touhy po prestiži a nadvládě ale, jak říká Aristoteles, byla založena na zralém poznání nejhlubších potřeb života lidstva, skutečných požadavkům míry a lásky, vyrůstá z morálních a duchovních energií člověka.

Myslím, že mnohé přenosy z parlamentu nás spíše přesvědčují o opaku. Na konci 40. let v období před legalizací stalinské hegemonie ve střední a východní Evropě Maritain varoval: Je možné, že současný i budoucí běh dějin postaví demokracie před strašlivé zkoušky a osudové alternativy. A bylo tomu tak. Modlím se proto k Palladiu české země, aby se nic podobného neopakovalo.

autor: Dominik Duka
Spustit audio