Dominik Duka: Čekáme, že politici dokážou přinést oběť

30. září 2012
Glosa Dominika Duky , Glosa Dominika Duky

Svým přístupem k panování se kníže Václav vymykal – ve vládě viděl především službu, miloval svou zem a chtěl jí sloužit spravedlivým vládnutím. Tak vnímá svatého Václava kardinál Dominik Duka. A současnost posuzovaná svatováclavskými kritérii? Jak ta dopadne?

Milí přátelé, vážení rozhlasoví posluchači, není pravděpodobně žádného občana této země, který by neznal Svatováclavský chorál, Václavské náměstí a sochu světce na koni umístěnou na jejím horním konci. I ti, kteří nejsou běžnými návštěvníky kostela, se tu a tam v krizových situacích rozpomenou na část sloky slavného chorálu, při jehož zpěvu člověku běhá mráz po zádech.

Onehdy jsem zaslechl jinou píseň, která se mi vrátila jako připomínka dětství. Pátral jsem po autorovi a zjistil, že text napsal básník Josef Václav Sládek. Báseň pak pravděpodobně zhudebnil J. Resl. Rád bych ocitoval dvě sloky, jejichž závěr na mne i po letech silně zapůsobil:

Ale přes tvou zem
za těch tisíc let
vln jako mořem převalilo
všelijakých běd.

Ale ty’s je znal,
při svém lidu stál,
ty’s té země nezapomněl,
již jsi miloval.

Vévoda české země a náš patron byl skutečným panovníkem, který se vymykal tehdejším představám. Nejen proto, že byl světec, ale pro svůj přístup k panování, který ve vládě viděl především službu i těm nejubožejším a nejodstrkovanějším.

Václavovo následování Krista, který přichází pro všechny, bylo postaveno na skutečně křesťanských základech. Vždyť i u kořene Kristova působení a jeho oběti za lidstvo je láska. Svatý Václav miloval svou zem, chtěl jí sloužit svým spravedlivým vládnutím.

Jak velký je rozdíl s dnešním stavem, posoudí jistě každý sám. Mnozí vážení a vzdělaní občané vyslovují své obavy. Vidí, že zájem skupin a stran je nadřazován starosti o tuto zemi a její problémy. Ptají se, zda politická scéna nevěnuje příliš času mocenským, stranickým otázkám nebo nekonečným debatám a nezbývá pak čas na odbornou diskusi a spolupráci s odbornými kruhy, bez který nelze řešit zásadní otázky přítomnosti a budoucnosti.

Není ona nespokojenost veřejnosti také popouzena z těchto důvodů? Dovolil jsem si jen připomenout, co často slýchám na svých cestách křížem krážem zemí svatého Václava. Čekáme, že naši odpovědní politici budou svou zemi milovat a dokáží jí přinést oběť až do krajnosti.

autor: Dominik Duka
Spustit audio