Boj o pískovnu

17. září 2002
Pod kůži

Boj o pískovnu. Tak by se dal ve stručnosti popsat spor mezi Obecním úřadem v Bělé na Opavsku a podnikatelem Janem Peřinkou. Ten chce těsně vedle rodinných domů těžit písek. Obec mu chce ale tento záměr překazit za každou cenu. Bitva mezi právníky trvá už delší dobu, zatím ale bez výsledku.

Těžba písku v oblasti, která patří stále ještě k tomu lepšímu, co v přírodě na severu Moravy zbylo, je trnem v oku už několik let. Podnikatel Peřinka založil společnost Bělská pískovna a skoupil pozemky na budoucím dobývacím prostoru. Pak se ale obměnili obecní radní a situace se obrátila.

Současný starosta Karel Krupa zorganizoval petici. Výsledek? Drtivá většina obyvatel pískovnu za svými domy odmítá. V loňském roce se obec ozvala. Nejen tím, že místní lidé zaplavili ostravský Obvodní báňský úřad.

Karel Krupa, starosta Bělé: Koncem srpna jsme odevzdali znalecké posudky, tzv. rozptylovou studii a studii hluku. Oba dva znalci ve svých závěrech upozorňují na překročení hygienické normy.

Starosta Krupa vytahuje zřejmě nejspornější trumf. Nepovolí těžké důlní technice nebo nákladním vozům projezd.

K dobývacímu prostoru vede jediná průjezdná cesta, kterou obec spravuje. I přesto ale Obvodní báňský úřad povolení k těžbě vydal s dodatkem, že se to musí vyřešit.

Karel Krupa, starosta Bělé: Jak lze povolit stavbu, když k té stavbě nemáme dojezd. Zhruba 12-15 m chybí na státní komunikaci.

Obec trvá na svém. Auta s pískem nepustí. Proti tomu nic nenamítá ani okresní úřad.

Karel Krupa, starosta Bělé: V případě, že tam zjistíme vozidla, která jsme nepovolili, okamžitě informujeme Policii ČR a žádáme o zákrok.

Karel Peřinka ze společnosti Bělská pískovna kroutí hlavou. Snahu nepustit auta s pískem, zatímco například zemědělské stroje ano, považuje za protiprávní. Navíc, když podle jeho posudku nehrozí žádné riziko.

Karel Peřinka, podnikatel: Mezi obcí a vlastním těžebním strojem bude vysoká stěna 25-30 m. Hluk tam nepůjde, prach nebude, protože ten písek se těží a je vlhký. Máme podrobné rozbory, takže víme, jaké jsou tam prašné podíly. Prakticky bude hned po těžbě docházet k rekultivaci, to znamená ozelenění, takže tam z toho prašnost být nemůže.

Co se týče silnice, obec si podle něho nemůže dělat co chce, i když je správcem. Obě strany se přitom opírají o tzv. silniční zákon.

Karel Peřinka, podnikatel: Je to komunikace, která patří pod veřejné komunikace a tím se to vyřeší. Zatím jednáme na obou dvoustranách.

Vlasta Štefanidesová je obyvatelkou Bělé a zároveň se podobné problematice věnuje na Vysoké škole báňské. Nechápe věrohodnost posudku bělské pískovny.

Vlasta Štefanidesová: Prašnost byla spočítána z obsahu 2,5 % prašných částic a z prašné plochy 4 ary. Na jiných stránkách tohoto dokumentu se uvádí podíl prašných částic 4,5 %, na další stránce 15 % prašných částic a na další stránce uvádí až nad 50 % prašných částic. A na základě těchto nesrovnalostí jsme nechali udělat vlastní znalecké posudky soudních znalců.

Jak dopadla konfrontace s těmito údaji?

Vlasta Štefanidesová: Soudní znalec z oboru prašnosti dokázal překročené hygienické limity a nedoporučuje otevření pískovny v těsné blízkosti obce.

Český báňský úřad nakonec rozhodnutí ostravského úřadu nepotvrdil a vrátil k přepracování.

Tomáš Šmolka, předseda ostravského báňského úřadu připustil, že výklad zákona rozhodne. Zároveň si ale nemyslí, že obec rozhodně zvítězí.

Tomáš Šmolka, Báňský úřad Ostrava: To je otázka, jak tam byl zákon o komunikacích aplikován. Podle zákona je nutno, aby ty komunikace byly pro použití poskytnuty každému, kdo má zájem o přepravu.

V Bělé se už rok hraje dosti vysoká hra. Hra nervů a odborných přestřelek. Jedni nechtějí mít za humny důlní stroje, druzí usilují o legální podnikatelské podmínky. Zdá se, že má zatím navrch obec, která 12 m silnice nepustí.

Záleží teď na novém posouzením ostravským báňským úřadem a na schopnosti právníků. Starosta Krupa otevřeně říká, že už se nebojí ničeho.

Karel Krupa, starosta Bělé: Jsme připraveni využít veškeré zákonné kroky, abychom naše kvalitní životní prostředí uchovali pro naše děti v takovém stavu minimálně, jako je dneska.

Přepisy pořadů zajišťuje Česká informační agentura . Texty neprochází korekturou.

autoři: mrk , Gabriela Všolková
Spustit audio

Více z pořadu