Závory na česko-slovenskej hranici?

17. červen 2003

V slovenských i českých médiách sa z času na čas objavujú informácie o sprísnených opatreniach na česko-slovenskej hranici, ktoré pripravuje česká strana. Hovorí sa o zablokovaní lesných ciest závorami. Tieto správy vyvolávajú obavy predovšetkým u Čechov a Slovákov, ktorí majú na druhej strane, v blízkosti hranice, nejakú nehnuteľnosť, napríklad chatu alebo pozemok. Obávajú sa, že by k nej museli cestovať veľkou obchádzkou, podobne ako náš český poslucháč, ktorý má na slovenskej strane, v oblasti Kasárna, chatu.

Čo českú stranu vedie k úvahám vybudovať na tzv. zelenej hranici zátarasy? Podľa pracovníkov ministerstva vnútra je to splnenie požiadaviek Európskej únie na ochranu štátnych hraníc. Predovšetkým na zelenej hranici dochádza k ilegálnym prechodom imigrantov z tretích krajín. Zátarasy na lesných cestách na česko - slovenskej hranici by mali znemožniť, aby sa tadiaľ dalo pohodlne prejsť autom.

Zvýšený bezpečnostný režim na česko - slovenskej hranici by mal skončiť až po pristúpení Českej republiky a Slovenska k Schengenskej zmluve. A to môže byť až o niekoľko rokov, neskôr než samotný vstup do EÚ.

Vráťme sa teda k otázke nášho poslucháča, ktorý je českým občanom ale na Slovensku, v oblasti Kasárna, má chatu. Bude umiestnenie závor pre neho znamenať komplikácie?

Podľa Marie Masaříkovej z českého ministerstva vnútra by to nemal byť problém.

"Pokud budou tato zařízení instalována na česko-slovenských státních hranicích, bude zohledněno ustanovení čl. 3 bezvízové dohody o vstupu na území státu druhé smluvní strany v kterémkoli vhodném místě tak, že zařízení svým umístěním nebude bránit pohybu osob, cyklistů, lyžařů, vozíčkářů apod. Rovněž bude přihlédnuto k vydaným povolením na základě hlavy Va režimové smlouvy (příjezd k nemovitostem ležícím v blízkosti státních hranic na území sousedního státu motorovými vozidly)."

Pripomenieme, že už teraz títo ľudia prekračujú štátnu hranicu mimo oficiálne priechody na zvláštne povolenie. V prípade, že by závory na cestách česko-slovenskej zelenej hranice boli skutočne umiestnené (a zatiaľ, na rozdiel od ostatných susedných štátov nie sú), česká strana zvažuje umožniť vstup na magnetickú kartu, alebo nejakým podobným spôsobom.

O tom, že otázka bezproblémového prechodu cez česko - slovenskú hranicu je pre obyvateľov prihraničných oblastí veľmi dôležitá, svedčí aj skutočnosť, že v referende o vstupe do Európskej únie najviac hlasov podporujúcich vstup, vyše 80 percent, odovzdali obyvatelia troch moravských okresov, ktoré hraničia zo Slovenskom.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu