Zápis dieťaťa do Osobitnej matriky

14. říjen 2003

Už len dva mesiace a niekoľko dní a sú tu Vianoce. Pre väčšinu z nás to býva príležitosť stretnúť sa s príbuznými a priateľmi. Mnohí z tých, ktorí majú korene na Slovensku, sa vydajú smerom k česko-slovenskej hranici. Zdalo by sa, žiadny problém. Lenže mohol by byť. Napríklad ak by sme so sebou viezli čerstvo narodené dieťa.

Takže v čom by mohol byť problém? Upresnime si najskôr, že budeme hovoriť o občanoch Slovenskej republiky, ktorí žijú a pracujú v Česku a tu sa im narodí dieťa. A na vianočné sviatky by s ním chceli navštíviť Slovensko. Skúsenosti pracovníkov konzulárnych oddelení hovoria, že mnohí si myslia: "Na slovenský zastupiteľský úrad v Českej republike prinesiem rodný list dieťaťa, nechám si ho zapísať do pasu a môžem vycestovať."

Lenže také jednoduché to nie je! Novonarodené dieťa slovenských občanov na území cudzieho štátu musí byť úplne najskôr zapísané do Osobitnej matriky, ktorá je na Slovensku, so sídlom v Bratislave. Akým spôsobom a kde je možné o tento zápis požiadať? O praktické rady sme požiadali doktorku Beátu Gúzikovú z konzulárneho oddelenia slovenského veľvyslanectva v Prahe:

"Sú dve možnosti. Buď rodičia dieťaťa požiadajú o zápis do Osobitnej matriky priamo na matrike v mieste trvalého pobytu v Slovenskej republike alebo požiadajú o zápis do matriky prostredníctvom nášho úradu. V oboch prípadoch je potrebné počítať s dlhšími lehotami na vybavenie; našim prostredníctvom sú to zhruba 3 mesiace. Pre vysvetlenie uvádzam, že žiadosť o zápis dieťaťa do Osobitnej matriky je nevyhnutná k tomu, aby bol dieťaťu vydaný slovenský rodný list, na základe, ktorého sa vydávajú ďalšie doklady, predovšetkým osvedčenie o štátnom občianstve. Až po získaní týchto dvoch dokladov môže byť dieťa zapísané do cestovného pasu rodičov, alebo mu môže byť vydaný samostatný cestovný pas Slovenskej republiky."

Spýtali sme sa pani Gúzikovej, či neexistuje nejaké náhradné, o niečo rýchlejšie riešenie, aby rodičia mohli predsa len s dieťaťom, napríklad ešte tieto Vianoce, Slovensko navštíviť.

"Áno, je tu možnosť vydať pre dieťa tzv. "náhradný cestovný doklad" s ktorým je možno vstúpiť na územie Slovenska. Je však potrebné upozorniť na dve základné veci: lehota na vybavenie dokladu je zhruba 5 až 7 dní a ide o jednorázový doklad, čo znamená, že jeho platnosť končí po prekročení hraníc a určenej doby. Prakticky to znamená, že pre návrat dieťaťa späť do Českej republiky si rodičia musia na Slovensku vybavovať nové doklady."

No, nie je to nič jednoduchého. Preto sa budeme problematike Osobitných matrík venovať v tejto rubrike aj nabudúce. Tentokrát v súvislosti s uzatvorením manželstva slovenského občana v Česku.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu