Zamyšlení na Štědrý den

24. prosinec 2010

Ti nejmenší se konečně dočkali. Máme dnes Štědrý den. Myslím, že pro mnohé z nás je to den, kdy přeci jen zavzpomínáme na své dětství. Omládneme, nemusíme zdětinštět, protože povinnosti, které nás tento den čekají, jsou velmi často velice namáhavé a náročné. Nejenom pro ženy, ale myslím také i pro muže, protože Štědrý den, má-li se vydařit štědrovečerní setkání u vánočního stolu, vyžaduje zapojení celé rodiny, anebo celého osazenstva určitých institucí, které se rozhodly slavit Vánoce pospolu.

Štědrý den nese svůj název ne snad jen proto, že si dáváme dárky, protože musíme konstatovat, že ten zvyk dáváni si dárků není tak docela původní. Křesťané nazvali tento den Štědrým, protože si uvědomují, že ten, kdo je štědrý vůči nám, kdo učinil tento Štědrý den, je sám Bůh. Bůh, který ve své lásce, ve své ohleduplnosti vůči nám, kteří nejsme schopni si Boha představit, Boha definovat, se stal jedním z nás, abychom my mohli vytušit, lépe pochopit, co znamená, když vyslovujeme slovo Bůh.

Slovanský výraz pro označení toho, který je a který je Stvořitelem, tedy slovo Bůh, vlastně říká „bohatý“. Tedy tento den je proto Štědrý, protože jsme byli obohaceni jeho darem. Stal se jedním z nás proto, abychom my lépe pochopili, kdo jsme my lidé, kteří podle jeho výpovědi – výpovědi Bible – jsme Božím obrazem. Být Božím obrazem znamená být schopný přemýšlet o druhém, být schopný druhého obdarovat. Ale ten nejkrásnější dar, který by neměl chybět na žádném štědrovečerním stole, je dar, ve kterém se darujeme my sami druhému. To je podstata té skutečné lásky.

A proto také ten, který se dnes narodil, narodil se v noci, narodil se do situace velice obtížné a složité, mnohem složitější, než je ta naše dnes, kdy hovoříme, že žijeme v době krize, že žijeme v době určité nezajištěnosti a obav, víme že ten, který se narodil, jako malé dítě musel prchat ze své země. Myslím, že mnozí exulanti si vzpomenou na své Vánoce, kdy museli opustit tuto zem, aby neztratili všechno – svou svobodu. Ale také si chceme uvědomit, že slavíme narozeniny toho, který neváhal dát sám sebe – zcela a úplně – za nás. A tak Štědrý den je opravdu štědrý, protože je to den, který nás obohatil a obohacuje. Obohacuje nás skutečnou láskou Boží, ale my lidé i někdy vzdálení křesťanství a víře, obdarováváme druhé. Čili všichni chápeme, co znamená slovo Bůh. A tak dovolím si popřát opravdu požehnaný a krásný Štědrý den i Štědrý večer.

autor: Dominik Duka
Spustit audio