Vývoz predmetov kultúrnej hodnoty zo Slovenska do ČR po vstupe do EÚ

6. duben 2004

Nás, ktorí častejšie prekračujeme slovensko-české hranice, blížiaci sa vstup do Európskej únie samozrejme teší dvojnásobne. Všetko pôjde nepochybne rýchlejšie, pretože colníci na tejto hranici dňom 30. apríla končia. Avšak predstava, že si budeme môcť voziť z jednej republiky do druhej čokoľvek, úplne presná nie je.

Prevoz predmetov kultúrnej hodnoty z jednej republiky do druhej patrí do skupiny, ktorá v súčasnosti podlieha sprísnenému režimu a zostane to tak aj po prvom máji. Evidované kultúrne pamiatky alebo predmety kultúrnej hodnoty sa aj naďalej bude môcť vyvážať zo Slovenskej i z Českej republiky len na základe osvedčenia príslušnej inštitúcie, ktorými sú v Českej republike múzeá, galérie, Pamiatkový ústav a Národná knižnica.

Každý národ si svoje kultúrne hodnoty chráni. Takže ak by sme sa sťahovali na Slovensko a vlastnili obraz významného českého maliara, jeho vývoz nebude ani v spoločnom európskom priestore jednoduchý. V každom prípade by sa mal vlastník zaujímať, či nepatrí do chránenej skupiny, ktorá k vývozu musí mať špeciálne povolenie. Samozrejme, že sa to nevzťahuje len na obrazy, ale aj na sochárske diela, vzácne knihy a podobne.

Na začiatku som písala, že od 1. mája už nebudú na česko-slovenskej hranici colníci. Teda kto a ako sa bude kontrolovať dodržiavanie tejto právnej úpravy? Na hraniciach zostávajú pracovníci cudzineckej a pohraničnej polície a vo vnútrozemí sa budú pohybovať skupiny pracovníkov colnej správy, tzv. mobilný dohľad. Podľa informácií Colného riaditeľstva už dnes môžu zastavovať autá a kontrolovať náklad. Súčinnosť s ministerstvom kultúry sa dolaďuje. Takže v prípade podozrenia, že niekto porušuje zákon, kontrola bude možná.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu