Voľby do Európskeho parlamentu

11. květen 2004

V dňoch 11. a 12. júna sa v Českej republike uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu. O deň neskôr, v nedeľu 13. júna sa do tejto inštitúcie bude voliť na Slovensku. Zdalo by sa, že je ešte dosť času intenzívnejšie sa o ich priebeh zaujímať. Opak je však pravdou a obzvlášť toto tvrdenie platí pre slovenských občanov, ktorí síce žijú a pracujú v Českej republike, ale nemajú tu trvalý pobyt.

Najskôr si povedzme základnú informáciu, kto môže na území Českej republiky voliť do Európskeho parlamentu. Toto právo má každý občan Českej republiky, ktorý v deň volieb dosiahol 18 rokov, a občan každého členského štátu Európskej únie, taktiež musí mať 18 rokov, a ktorý zároveň musí byť v Českej republike aspoň 45 dní vedený v evidencii obyvateľov. Teda zjednodušene povedané, každý, ktorý tu má povolený aspoň prechodný pobyt.

Takýto slovenský občan môže voliť poslancov do Európskeho parlamentu aj v Česku. Ale za podmienky, že do 2. mája požiadal o zápis do zoznamu voličov v mieste svojho pobytu v ČR. Tomu, ktorý o tom nevedel alebo to jednoducho nestihol, poradí doktorka Beáta Gúziková zo slovenského veľvyslanectva v Prahe.

"Občan Slovenskej republiky ,ktorý nepožiadal o zápis do zoznamu voličov v Českej republike, má právo voliť na území Slovenskej republiky. Volieb sa môže zúčastniť v mieste svojho trvalého pobytu, kde je vedený v zozname voličov a nič mu nebráni toto svoje právo využiť. V tejto súvislosti by som ešte rada pripomenula, že voľby do EP sa na slovenskom zastupiteľskom úrade v Prahe ani na Generálnom konzuláte v Brne nekonajú."

Pani Gúziková, zaujíma ma, akým spôsobom je zabezpečené, aby niekto nevolil napríklad dvakrát - raz v Čechách a raz na Slovensku.

"Ak bol slovenský občan v Českej republike zapísaný do zoznamu voličov v mieste svojho pobytu, česká strana o tom informuje národnú inštitúciu pre voľby do Európskeho parlamentu, v našom prípade ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Tým je zabezpečené, že mu nebude umožnené voliť dvakrát, pretože voliť do Európskeho parlamentu môže každý občan Európskej únie len na území jedného členského štátu."

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu