Varšava přivítala papeže Benedikta XVI.

25. květen 2006
Zprávy

Zůstávejte pevní ve víře, s tímto mottem zahájil čtyřdenní poutní návštěvu Polska papež Benedikt XVI. Celé Polsko intenzivně prožívá příjezd hlavy římsko-katolické církve. V průběhu čtyř dnů papež navštíví místa spojená s působením svého předchůdce na Petrově stolci Jana Pavla II. a vzdá mu čest. V jeho programu jsou ale také politická jednání a ekumenická setkání.

"Jsem rád, že mohu být dnes mezi vámi v Polsku. Velmi jsem si přál navštívit zemi a národ, který dal světu sluhu božího Jana Pavla II," řekl na uvítanou papež.

Z letiště Benedikt XVI. zamířil v papamobilu do centra Varšavy k pomníku obětem varšavského ghetta. Oproti očekávání se tady papež nezastavil a nepronesl modlitbu. Zástupci nepočetné židovské obce byli zklamaní. Papamobil ale bez zastávky projel i kolem památníku Polákům padlým a zavražděným v Rusku a minul i pomník hrdinů varšavského povstání. Organizátoři to zdůvodnili časovým skluzem.

V katedrále svatého Jan Křtitele na Starém Městě už na papeže čekali polští biskupové. Při mši v katedrále Benedikt XVI. nepřímo upozornil také na problémy polské katolické církve, spojené s lustracemi duchovních a vnitřním bojem mezi konzervativním a modernistickým křídlem.

Prezident Lech Kaczyński v uvítacím projevu odmítl vizi Polska jako konzervativního, uzavřeného a netolerantního státu. "Náš národ tisíc let budoval svoji identitu na zásadách křesťanské víry. Proto máme tak velkou tradici tolerance, respektu ke svobodě svědomí, tradici soužití mnoha různých kultur a vyznání," vyjádřil se prezident.

Kaczyński využil příjezdu Benedikta XVI. také k tomu, aby učinil vstřícné gesto vůči Němcům. Sama prozřetelnost chtěla, aby se nástupcem papeže Poláka stal papež Němec, řekl polský prezident.

"Symbolika boží prozřetelnosti je neobvyklá. Polsko a Německo jsou státy geograficky blízké, minulost je ale často rozdělovala. Dnes se k sobě přibližujeme, jsme si stále bližší. Dnes si uvědomujeme, že skutečné usmíření nastává v duchovní rovině na základě křesťanských hodnot a lásky k bližnímu. A to je důležité nejen pro naše dva národy," dodal.

Po mši ve varšavské katedrále odjel Benedikt XVI. do sídla papežského nuncia, kde ho čekal slavnostní oběd a tříhodinová siesta. Benedikt XVI. na toto téma žertoval. Řekl, že jako Němci mu jsou některé italské zvyky cizí, ale tento odpočinek po obědě považuje za velmi příjemný i užitečný a rád tuto tradici dodržuje.

Polskost znamená pluralitu názorů a nikoli stísněnost a uzavřenost, psal Jan Pavel II. V tomto duchu se večer Benedikt XVI. setká se zástupci polské pravoslavné a evangelické církve.

autoři: mdo , mam
Spustit audio