V auditu na Hradě jsme žádnou oblast nevynechali. Jsem ale připraven s Pavlem diskutovat, říká šéf kontrolního úřadu

Zvolený prezident republiky Petr Pavel chce podrobit auditu hospodaření prezidentské kanceláře a jejích příspěvkových organizací. Kdy se dozvíme výsledky auditu hospodaření Kanceláře prezidenta republiky, Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány provedeného Nejvyšším kontrolním úřadem? Proč se závěry kontroly zabývá policie? A připadá v úvahu případný další audit, který žádá Petr Pavel? Vladimír Kroc se ptal šéfa NKÚ Miloslava Kaly.

Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu schválilo závěry kontroly hospodaření s prostředky státu u Kanceláře prezidenta republiky a příspěvkových organizací - Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány. Proč zatím nemůžete závěry zveřejnit?

Důvod je velmi jednoduchý. Byli jsme požádáni orgány činnými v trestním řízení o takzvanou součinnost, kterou jsme poskytli. Předali jsme požadované dokumenty, a dokud nedostaneme svolení, nejsme závěr oprávněni publikovat ani komentovat.

Čtěte také

Na základě čeho si policie závěry vyžádala?

O tom informaci nemám, tudíž na otázku neumím odpovědět. Možná důležitější informací ale je, že jde o běžný postup. V průběhu každého roku poskytujeme součinnost v desítkách případů a pokaždé je postup stejný. Jsme osloveni v souladu s trestním řádem, doložíme požadované dokumenty a poté čekáme na povolení ke zveřejnění.

V jakém okamžiku můžete závěry auditu zveřejnit? Závisí to nějak na tom, jestli policie z daných poznatků případně vyvodí trestněprávní odpovědnost, anebo v každém případě, kdy uzavře vyšetřování?

Ne, pokusil bych se to vysvětlit asi tak, že lhůta, která vznikne, je určena k tomu, aby se policie s věcí seznámila, vyhodnotila ji a případně podnikla některá neodkladná opatření. V určitých případech může například nasadit odposlechy nebo provést prohlídku. Nedokážu to specifikovat, ale asi si něco takového dovedeme představit.

Zvoleného prezidenta jsem musel informovat, že se mlčenlivost vztahuje i na něj, tudíž mu nemohu informace podat.

Bez ohledu na to, zda poté zahajuje úkony i v trestním řízení nebo zda věc předává státnímu zastupitelství či někam jinam, dostáváme informaci mnohem dříve. Provádíme takzvanou dokladovou kontrolu. V případě, že najdeme něco podezřelého, zadržujeme originály dokladů, aby se neztratily. Následně jsou k dispozici pro případná trestní řízení, která mohou probíhat.

Setkal jste se s příštím prezidentem republiky Petrem Pavlem. Byl důvodem právě audit hospodaření Pražského hradu?

Asi se to dá říct tak, že ze strany nově zvoleného pana prezidenta byl zájem vědět o tom, co jsme udělali za práci. Musel jsem jej ale informovat, že se mlčenlivost vztahuje i na něj, tudíž mu nemohu informace podat. V médiích však bylo několik vyjádření o tom, že by měl zájem, abychom provedli nějakou další kontrolu, možná jinak zaměřenou. V zásadě jsme mluvili především o této otázce.

Čtěte také

Informoval jsem ho, že až 9. března nastoupí na Pražský hrad, budou tam ležet tři kontrolní protokoly. Jen pro představu se jedná přibližně o 200 velmi hustě popsaných stran. U každého kontrolního protokolu jsou přílohy, kterých je kupříkladu 60 až 100. Práce je tedy velmi rozsáhlá a doporučil jsem, aby před tím, než nás budou žádat o danou kontrolu, nebo ji iniciovat u nějaké nezávislé auditorské organizace, se seznámili s tím, co jsme udělali, a že jsem případně samozřejmě ochoten se s nimi bavit o tom, zda podle jejich názoru něco chybí nebo by chtěli něco doplnit.

Pokud jde o případnou opakovanou kontrolu, vy ji nevylučujete, ale doporučujete, aby žádost nebo podnět přišel teprve na základě zveřejnění závěrů té aktuální kontroly. Rozumím tomu správně?

Nemusí to nutně být vázáno na dané poznatky. Doporučoval bych, ať se s tím seznámí a podívají se, čemu všemu jsme se věnovali. Představa, že tam je nějaká oblast nepokrytá nebo že jsme se něčemu zásadně vyhnuli a podobně, nepřipadá do úvahy. Kontrola byla skutečně plošná, hloubková, prošla zásadní věci a podává odpověď na řadu otázek. Myslím, že než teď formulovat nějaké zadání auditu, je mnohem lepší se s tím seznámit a poté zvážit, jak dále postupovat.

Jak často dochází k tomu, že si policie vyžádá závěry kontroly? Na co se inspektoři Nejvyššího kontrolního úřadu v auditu na Hradě zaměřili? A může nově zvolený prezident požádat o audit i někoho jiného než Nejvyšší kontrolní úřad? Poslechněte si celý rozhovor.

autoři: Vladimír Kroc , ula
Spustit audio

Související