Stavebné sporenie

22. červen 2004

Pred časom sme v Stretnutí hovorili o tom, aké šance má Slovák, ktorý žije a pracuje v Českej republike, avšak nemá tu trvalý pobyt, získať hypotekárny úver na kúpu bytu v Česku. Ďalšou možnosťou ako financovať svoje nové bývanie je stavebné sporenie a aj v tejto oblasti nastali, vďaka vstupu do Európskej únie, zmeny.

Našich poslucháčov zaujíma, či k stavebnému sporeniu získajú aj štátny príspevok. A to je otázka, ktorú sme položili Rostislavovi Trávničkovi z Českomoravskej stavebnej sporiteľne. "Od 1. ledna 2004, kdy nabyla účinnosti novela zákona o stavebním spoření může smlouvu o stavebním spoření uzavřít jakákoli fyzická osoba, tedy i cizinec.

Od vstupu ČR do EU mohou o státní podporu žádat také občané EU, kterým bylo vydáno povolení k pobytu na území ČR a zároveň přiděleno rodné číslo. Neočekáváme žádný enormní zájem o stavební spoření ze strany cizinců z EU, v květnu letošního roku se na celém trhu stavebního spoření v ČR uzavřelo pouze více jak 100 smluv o stavebním spoření. Největší podíl na tomto počtu měli občané Slovenské republiky."

Takže podľa pána Trávnička, nárok na štátny príspevok majú aj cudzinci z krajín EÚ a teda aj Slováci. Dodám ešte, že na území Českej republiky sa musia s príslušným povolením k pobytu zdržiavať najmenej jeden kalendárny rok. Založiť si stavebné sporenie a získať k nemu štátnu podporu teda nie je problém, čo však potom úver zo stavebného sporenia? Všetky banky pri poskytovaní úveru veľmi dôkladne skúmajú bonitu klienta a samozrejme ani pri úvere zo stavebného sporenia to nebude inak. A asi nebudeme ďaleko od pravdy keď povieme, že skúmanie bonity cudzinca bude ešte trochu dôkladnejšie.

Za úver získaný od niektorej českej stavebnej sporiteľne si byt na Slovensku kúpiť nemôžeme, lebo Zákon jasne vymedzuje, že peniaze zo stavebného úveru musia byť investované do nehnuteľnosti, ktorá je na českom území. Na záver ešte dodám, že v Českej republike od tohto roku platí pre zmluvu 6 ročný cyklus sporenia a štátny príspevok je maximálne 3 tisíc korún ročne.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu