Spolupráca slovenských a českých strážnikov

20. květen 2003

Pár rokov po zamatovej revolúcii a zamatovom rozvode môžeme vo vzťahoch Čechov a Slovákov pozorovať chovanie, ktoré by sa v češtine dalo charakterizovať ako "sametové namlouvání". Je stále viac tých, ktorí si uvedomujú, že dobré vzťahy a vzájomná spolupráca sú prospešné obom stranám.

Uvedomili si to aj slovenskí a českí strážnici obecných a mestských polícií z Prahy, Ružomberka a Liptovského Mikuláša. Ich prvé kontakty vznikli veľmi neformálne, a tak ma zaujímalo, čo si môžu takto rozdielne mestské polície, najmä veľkosťou spravovaného územia, vzájomne poskytnúť.

Náčelník mestskej polície v Liptovskom Mikuláši Ľubomír Marjovič:

"Problémy sú rovnaké v obecných políciách a získané skúsenosti sú skúsenosti zadarmo a bezbolestné, napríklad, či je to poriadok, či je to čistota, či sú to čierne skládky, či je to problematika psov...A je to úplne jedno, či je to Praha, alebo Liptovský Mikuláš, Bratislava, Košice. Je to o živote."

Námestník riaditeľa Mestskej polície hlavného mesta Prahy Ludvík Klema:

"Kolegové ze Slovenska se velmi zajímali o náš, já myslím velice kvalitní program preventivního působení, kdy se snažíme přednáškovou a další činností působit ne jako represivní složka, ale zejména i jako prevence, to znamená služba občanům."

Že sa česká metropola môže podeliť o svoje skúsenosti je celkom pochopiteľné. Vnucuje sa však otázka či táto spolupráca nie je dosť jednostranná? Či nespočíva v tom, že si Slováci z menších miest chodia ľudovo povedané "pre rozumy" do Prahy? Slovo má opäť Ludvík Klema:

"Některé předpisy, které upravují činnost slovenských obecních a městských policií, jsou dle našeho názoru efektivnější a možná právě pro zákonodární iniciativu města, nebo tlak na vývoj těch předpisu, je pro nás důležité vědět, jak se ty předpisy dají v praxi aplikovat a jestli jsou těm strážníkům obecních a městských policií přínosem pro jejich činnost."

A keďže niektorí zo zúčastnených sú aj významnými predstaviteľmi stavovských združení obecných polícií vo svojich krajinách, je nádej, že sa tieto kontakty budú rozširovať aj na ďalšie české a slovenské mestá.

Pritom celé to vzniklo vďaka jednému človekovi, ktorý sa počas svojej dovolenky v Českej republike ohlásil u pražských kolegov a opýtal sa: "Vážení, nemali by ste chuť s nami spolupracovať?"

A mali. Naša dnešná Dobrá rada je možno trochu atypická, ale chceli sme na tomto prípade ukázať a možno aj trochu poradiť, že netreba čakať, že za nás veci niekto zhora zariadi. O to viac, keď je zrejmé, že záujem o spoluprácu je na oboch stranách.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu