Soutěž Radiožurnálu

17. listopad 2008

Ve vědomostní soutěži Radiožurnálu můžete každý den od pondělí do pátku, případně v dalších dnech dle rozhodnutí provozovatele, vyhrát zajímavé ceny. Přečtěte si plné znění pravidel.

1.
Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Radiožurnál se sídlem Vinohradská 12, Praha 2.

2.
Soutěž je vědomostní. Je vysílána každý den od pondělí do pátku přibližně ve 12.45 hodin, případně v dalších dnech dle rozhodnutí provozovatele, pokud není zvláštní důvod k programové změně. Soutěžní otázky se věnují tématu reportáže, kterou Radiožurnál vysílá před soutěží.

3.
Soutěž začíná vyhlášením tématu soutěže a cen. Soutěže se účastní 1 posluchač, který se po výzvě moderátora jako první dovolá na telefonní číslo vyhlášené moderátorem (dále jen "soutěžící").

4.
Moderátor soutěžícímu klade postupně 3 odlišné otázky. Časový limit pro začátek odpovědi je 5 vteřin; pokud soutěžící začne odpovídat později, odpověď je neplatná a kvalifikuje se jako nesprávná. Po zodpovězení otázek moderátor sdělí, kolik otázek soutěžící zodpověděl správně.

5.
Soutěžící, který správně zodpoví dvě otázky, vyhrává cenu.

6.
Pokud soutěžící zodpoví správně všechny 3 otázky, vyhrává supercenu.

7.
Zodpoví-li soutěžící správně pouze jednu otázku, získává cenu útěchy.

8.
Soutěžící po soutěži nepokládá telefon a mimo vysílání sdělí režii Radiožurnálu svou adresu.

9.
Každý posluchač se může zúčastnit soutěže jen jednou za 3 měsíce. Po dobu 3 měsíců se nemůže soutěže zúčastnit ani posluchač volající z telefonního čísla, ze kterého se soutěže účastnil jiný soutěžící. Pokud provozovatel soutěže zjistí, že soutěžící porušil toto pravidlo, má právo jej vyloučit z účasti v soutěži. Pokud porušení tohoto pravidla zjistí provozovatel až po skončení soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru v soutěži.

10.
Pokud bude během soutěže přerušeno spojení se soutěžícím (výpadek signálu apod.), jsou soutěžícímu započítány otázky zodpovězené do přerušení spojení. Provozovatel se pokusí do 2 hodin od vysílání dodatečně kontaktovat soutěžícího na telefonním čísle, ze kterého se soutěže účastnil, aby v případě výhry sdělil svou adresu.

11.
Pokud dojde k vyřazení soutěžícího chybou Radiožurnálu, soutěžící obdrží cenu, kterou by získal správným zodpovězením dvou otázek v soutěži, ze které byl vyřazen.

12.
Soutěž může být přerušena, pokud Radiožurnál musí vysílat takovou nepředpokládanou zprávu, přímý vstup nebo přenos, že vzhledem k závažnosti události není možný odklad. Soutěž je v takovém případě stornována a soutěžící obdrží cenu, kterou by získal správným zodpovězením dvou otázek v soutěži.

13.
Ceny budou výherci předány, nebo budou odeslány na adresu, kterou sdělil provozovateli soutěže, nejpozději do 3 týdnů po skončení kola soutěže, ve kterém cenu vyhrál. Provozovatel neručí za ztráty zásilek s cenami či zpoždění způsobené poštou či jiným doručovatelem.

14.
Soutěž je určena posluchačům Radiožurnálu. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci Českého rozhlasu ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.

15.
Radiožurnál si vyhrazuje právo změnit podmínky, pravidla a ceny v soutěži, případně soutěž odložit, přerušit, zastavit či prodloužit.

16.
Účastí v této soutěži posluchač bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na cenu. Jakékoliv vymáhání cen, soutěžních výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné. Účastí v soutěži každý účastník zároveň souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele.

17.
Plné znění pravidel je uloženo v kanceláři šéfredaktora Radiožurnálu a je vystaveno na internetové adrese www.radiozurnal.cz.

aktualizováno 20. prosince 2016
Ondřej Suchan, šéfredaktor ČRo Radiožurnálu

autor: Alexandr Pícha
Spustit audio