Soutěž Radiožurnálu

telefonická soutěž

Ve vědomostní soutěži Radiožurnálu můžete každý den od pondělí do pátku, případně v dalších dnech dle rozhodnutí provozovatele, vyhrát zajímavé ceny. Přečtěte si plné znění pravidel:

1.
Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Radiožurnál se sídlem Vinohradská 12, Praha 2.

2.
Soutěž je vědomostní. Je vysílána každý den od pondělí do pátku přibližně ve 12.45 hodin, případně v dalších dnech dle rozhodnutí provozovatele, pokud není zvláštní důvod k programové změně. Soutěžní otázky se věnují tématu reportáže, kterou Radiožurnál vysílá před soutěží.

3.
Soutěž začíná vyhlášením tématu soutěže a cen. Soutěže se účastní 1 posluchač, který se po výzvě moderátora jako první dovolá na telefonní číslo vyhlášené moderátorem (dále jen "soutěžící").

4.
Moderátor soutěžícímu klade postupně 3 odlišné otázky. Časový limit pro začátek odpovědi je 5 vteřin; pokud soutěžící začne odpovídat později, odpověď je neplatná a kvalifikuje se jako nesprávná. Po zodpovězení otázek moderátor sdělí, kolik otázek soutěžící zodpověděl správně.

5.
Soutěžící, který správně zodpoví dvě otázky, vyhrává cenu.

6.
Pokud soutěžící zodpoví správně všechny 3 otázky, vyhrává supercenu.

7.
Zodpoví-li soutěžící správně pouze jednu otázku, získává cenu útěchy.

8.
Soutěžící po soutěži nepokládá telefon a mimo vysílání sdělí režii Radiožurnálu svou adresu.

9.
Každý posluchač se může zúčastnit soutěže jen jednou za 3 měsíce. Po dobu 3 měsíců se nemůže soutěže zúčastnit ani posluchač volající z telefonního čísla, ze kterého se soutěže účastnil jiný soutěžící. Pokud provozovatel soutěže zjistí, že soutěžící porušil toto pravidlo, má právo jej vyloučit z účasti v soutěži. Pokud porušení tohoto pravidla zjistí provozovatel až po skončení soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru v soutěži.

10.
Pokud bude během soutěže přerušeno spojení se soutěžícím (výpadek signálu apod.), jsou soutěžícímu započítány otázky zodpovězené do přerušení spojení. Provozovatel se pokusí do 2 hodin od vysílání dodatečně kontaktovat soutěžícího na telefonním čísle, ze kterého se soutěže účastnil, aby v případě výhry sdělil svou adresu.

11.
Pokud dojde k vyřazení soutěžícího chybou Radiožurnálu, soutěžící obdrží cenu, kterou by získal správným zodpovězením dvou otázek v soutěži, ze které byl vyřazen.

12.
Soutěž může být přerušena, pokud Radiožurnál musí vysílat takovou nepředpokládanou zprávu, přímý vstup nebo přenos, že vzhledem k závažnosti události není možný odklad. Soutěž je v takovém případě stornována a soutěžící obdrží cenu, kterou by získal správným zodpovězením dvou otázek v soutěži.

13.
Ceny budou výherci předány, nebo budou odeslány na adresu, kterou sdělil provozovateli soutěže, nejpozději do 3 týdnů po skončení kola soutěže, ve kterém cenu vyhrál. Provozovatel neručí za ztráty zásilek s cenami či zpoždění způsobené poštou či jiným doručovatelem.

14.
Soutěž je určena posluchačům Radiožurnálu. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci Českého rozhlasu ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.

15.
Radiožurnál si vyhrazuje právo změnit podmínky, pravidla a ceny v soutěži, případně soutěž odložit, přerušit, zastavit či prodloužit.

16.
Účastí v této soutěži posluchač bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na cenu. Jakékoliv vymáhání cen, soutěžních výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné. Účastí v soutěži každý účastník zároveň souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele.

17.
Plné znění pravidel je uloženo v kanceláři šéfredaktora Radiožurnálu a je vystaveno na internetové adrese www.radiozurnal.cz.

aktualizováno 20. prosince 2016
Ondřej Suchan, šéfredaktor ČRo Radiožurnálu