Snižování odměn exekutorů přišlo v nepravý čas, říká nový prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil

Exekutorská komora vymáhá i malé, tisícikorunové pokuty uložené městskou policí. Potvrzuje to nový prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil. Tyto bagatelní dluhy ale často dorostou do řádů tisíců až desetitisíců korun a bývá to příklad, proč se dlužníci dostanou do dluhové spirály. Jaké odměny pro exekutory jsou s těmito nejnižšími částkami spojeny?

„Víme, že jak advokátům, tak soudním exekutorům byly tarify sníženy, zejména v pásmu bagatelních pohledávek,“ připomíná s tím, že řada advokátů se právní pomoci ve vztahu k bagatelním pohledávkám vyhýbá, nebo se snaží klienta přesvědčit, aby je sloučil do celkového většího součtu množství pohledávek.

Připomíná také, že se snižováním odměn, které naposledy provedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán, nesouhlasili už od začátku fungování Exekutorské komory – zvyšují se náklady na elektřinu, zvyšují se mzdy a ceny kancelářských potřeb. „Snížení přišlo nevhod a v nepravý čas,“ dodává.

Odměny exekutorů, které podle něj byly vždy menší než odměny advokátů, vyjadřují náročnost povolání. Rozdělují se také na vlastní odměnu soudního exekutora, a pak na úhradu hotových výdajů, tedy znalecké posudky, doručování, kancelářské úkony…

Pomůže otázka teritoriality?

A jak by se exekutoři měli podílet na řešení problému s vysokým počtem exekucí? „Dlouhá léta se podílíme na výuce k finanční gramotnosti, máme bezplatné právní poradny, ale jsme si vědomi, že je potřeba působit už během základního nebo středního školství,“ vyzdvihuje.

Poslední dobou se ale také mluvilo o otázce teritoriality, respektive místní příslušnosti, kdy by dlužníci měli svého jednoho exekutora bez ohledu na počet exekucí. V tomto případě si ale Plášil není jistý, zda by toto řešení přineslo snížení počtu exekucí.

Naopak vítá myšlenku institutu oddlužení, musí se ale zvážit, jaké omezující nebo doporučující podmínky přijmout. „Případ každého jednotlivého dlužníka bude muset být soudem velice přísně a nezávisle posouzen,“ uzavírá.

autoři: prh , mba