Slovenské knihy v ČR

11. listopad 2003

Podľa znalcov slovenských pomerov sa na Slovensku vedie čulý literárny život. Nachádzajú si slovenské knihy cestu aj do Českej republiky a kde si ich môžeme kúpiť? To sú otázky, na ktoré sa pokúsime dnes aspoň čiastočne odpovedať.Takže aká je pozícia slovenskej literatúry v Česku? Na to sme sa opýtali človeka vysoko kompetentného, pani Oľgy Vaškovej, šéfredaktorky dvojtýždenníka Knižní novinky.

"V súvislosti s tým, ako sa slovenčina stráca z českých médií, z rozhlasu i televízie, mladá generácia prestáva slovenčine rozumieť a tým pádom to, čo zo slovenskej tvorby stojí za to, sa stále viac prekladá. Podľa informácií Národnej knihovny vloni prekladatelia preložili zo slovenčiny do češtiny 116 titulov. Na porovnanie: v roku 1998 to bolo 22 titulov.

Pani Oľga Vašková hovorila o prekladoch zo slovenčiny do češtiny. V prípade odbornej literatúry český čitateľ akceptuje aj slovenčinu. Potvrdzuje to i vedúci knihkupectva Academia na Václavskom námestí v Prahe Jiří Padevět. Záujem je predovšetkým o slovenské knihy z odboru filozofie, psychológie, sociológie, prírodovedy a histórie. Tu ide často aj o preklady z iných jazykov do slovenčiny, ktoré v češtine nie sú k dispozícii.

A ako je to s tzv. krásnou literatúrou? Je zo strany českého čitateľa záujem napríklad o súčasnú slovenskú tvorbu? Tu sa opäť objavuje trend prekladať slovenské diela do češtiny. Príkladom môže byť kniha autorky slovensko-českého pôvodu Táni Vasilkovej-Keleovej Mama pre Veroniku. Nakladateľstvo Ikar ju nielenže nechalo preložiť, ale dokonca zmenilo i prostredie, v ktorom sa príbeh odohráva, Bratislavu za Prahu. A tak sa menili mená sídlisk, ulíc i čísla električiek...Najnovší preklad do češtiny má kniha mladého slovenského autora Michala Hovoreckého Lovci a zberači.

Pre tých, ktorí predsa len chcú knihy čítať v slovenčine, je v Prahe špeciálna predajňa Slovenská kniha. Treba však upozorniť, že tato predajňa, mimochodom jediná v ČR, sa podobne ako Slovenský inštitút tento rok presťahovala z Purkyňovej ulice. Dnes našla nové sídlo v ulici Jilskej , podobne ako Slovenský inštitút. Avšak nie v tom istom objekte, ale asi o sto metrov ďalej. Slovenský inštitút sídli v Jilskej 16 a predajňa Slovenskej knihy v Jilskej číslo 1. Potrebné informácie nájdete aj na internetových stránkach www.slovenskeknihy.cz. Dodajme, že v tejto predajni dostanete aj slovenskú dennú tlač, časopisy, CD a kazety.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu