Slovák pracujúci v ČR si od 1. mája - po vstupe ČR do EÚ - bude môcť kupovať byt alebo dom v Česku

24. únor 2004

Blížiaci sa vstup Českej republiky a Slovenska do Európskej únie a zmeny s tým súvisiace, to je problematika, ktorá zaujíma stále väčší počet našich poslucháčov. Najmä to, ako sa to dotkne vzájomných česko - slovenských kontaktov.

Minulý týždeň sme hovorili o zdravotnom poistení rodinných príslušníkov slovenských občanov pracujúcich v Českej republike po vstupe do EÚ. Dnes sa budeme venovať bývaniu, presnejšie povedané možnosti kúpiť si v Českej republike byt.

Obrátil sa na nás poslucháč, slovenský občan, ktorý už dva roky pracuje v Prahe. Zdá sa, že jeho pôsobenie tu bude dlhšie, a tak by si rád kúpil malú garsónku, pretože zatiaľ býva v podnájme. Vzhľadom na to, že je cudzinec a nemá v Českej republike trvalý pobyt, zatiaľ to nešlo.

V súvislosti so vstupom oboch republík do Európskej únie sa pýta, či to po l. máji možné bude, a hlavne ho zaujíma, či česká strana náhodou nepripravuje nejaké obmedzenia. Oldřich Pešek z odboru pre záležitosti EÚ českého Úradu vlády k tomu hovorí:

"ČR si v rámci Smlouvy o přistoupení vyjednala přechodné období na nabývání vedlejšího bydlení v délce 5 let od vstupu ČR do EU. To znamená, že občané EU, kteří budou mít povolení k pobytu v ČR, budou moci po toto přechodné období 5 let nabývat nemovitosti určené k trvalému bydlení. Z logiky věci vyplývá, že nemovitostí určenou k trvalému bydlení je 1 nemovitost, ve které se občan EU trvale zdržuje.

Z hlediska Smlouvy o přistoupení by v případě Vašeho posluchače mělo být bez jakýchkoli omezení možné koupit v Praze byt a nevím o žádném chystaném opatření, které by v případě Vašeho posluchače tuto možnost omezovalo.."

Aj z odpovede českého ministerstva financií vyplýva, že by s kúpou bytu nemali byť problémy. Pripomínajú však, že v súčasnosti českí poslanci prerokúvajú vládny návrh novely devízového zákona. V prípade, že ho parlament schváli, tak občania Európskej únie, ktorí budú mať po 1. máji tohto roku preukaz o povolení k pobytu pre štátneho príslušníka členského štátu EÚ, by mali mať možnosť v ČR kupovať nielen byty ale aj iné nehnuteľnosti. Výnimkou je poľnohospodárska pôda a lesy. Tam by mala byť zvláštna úprava.

Ale pre nášho poslucháča je to dobrá správa. Česká strana žiadne obmedzenia nepripravuje a svoj malý kúsok strechy nad hlavou si bude môcť kúpiť. Avšak v každom prípade bude dobré tieto zmeny systematicky sledovať, pretože sú, takpovediac, stále ešte "vo vývoji"...

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu