Slováci žijúci v Česku a voľby do Európskeho parlamentu

19. květen 2009

V dňoch 5. a 6. júna sa v Českej republike uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu. Mnohí z nás si často veci nechávajú na poslednú chvíľu a potom sú nepríjemne prekvapení, že sa nevyvíjajú podľa ich predstáv. To je pravdepodobne aj prípad našej poslucháčky pani Jany, podrobnosti má Darina Sládečková, ktorá pre slovenské vysielanie pripravuje rubriku Dobrá rada. Vitajte, dobrý večer.

Sládečková: Ďakujem, dobrý večer. Pani Jana je slovenská občianka, dlho však už žije a pracuje v Českej republike a pred časom tu získala i povolenie k trvalému pobytu. V čase volieb do Európskeho parlamentu sa bude zdržiavať v Česku a tak sa pýta, či tu môže odvoliť. Odpoveď ju bohužiaľ sklame, v princípe by mohla voliť, avšak pod podmienkou, že by bola do 26.apríla požiadala na obecnom úrade v mieste svojho trvalého pobytu o zápis do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu.

Moderátor: Čo však ona neurobila...

Sládečková: Žiaľ nie, cudzinci to majú trochu zložitejšie než českí občania.

Moderátor: Prečo je nutné o tento zápis požiadať s takým veľkým predstihom? Je to myslím, minimálne 40 dní pred dňom volieb?

Sládečková: Pracovníci ministerstva vnútra to zdôvodňujú potrebou zabrániť dvojitému hlasovaniu. Podľa zákona o voľbách do Európskeho parlamentu môže každý volič v jedných voľbách hlasovať iba raz.

Moderátor: Teda ide o to aby napríklad jeden človek nehlasoval napríklad na Slovensku a potom aj v Česku, alebo prípadne v inom štáte Európskej únie. Keďže voľby v rámci celej EÚ sa konajú v čase od 4. do 7. júna stihnúť by sa to dalo. Má EÚ nejaký systém ako dvojitému hlasovaniu zamedziť?

Sládečková: Má, aj keď nie je úplne dokonalý, ale napríklad medzi Českom a Slovenskom by to malo fungovať takmer bezchybne. Každý štát EÚ má tzv. komunikačnú centrálu, kde sa zhromažďujú údaje od obecných úradov o občanoch EÚ, ktorí požiadali o zápis do voličských zoznamov a potom skutočne aj hlasovali mimo svoj domovský štát a tieto informácie si potom vzájomne vymieňajú.

Moderátor: Takže pokúšať sa dvakrát voliť by nebol ten najlepší nápad... Za dnešné informácie ďakujem Darine Sládečkovej. Dopočutia.

Sládečková: Dopočutia.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu