Rozděleni Evropou

Unikátní projekt Českého rozhlasu, analytického ústavu STEM, Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) a PAQ Research, který mapuje nálady a postoje Čechů nejen k Evropské unii, ale také ke společné měně nebo evropským institucím. Nabízí detailní pohled na dvacet let České republiky v EU.

Na základě vzorku odpovídá více než 2000 respondentů na klíčové otázky:

  • Cítíte se být Evropanem či občanem EU?
  • Jak vnímáte vývoj od listopadu 1989?
  • Chcete v Česku platit eurem?
  • Jste pro konání referenda o vystoupení z EU?
  • Jak ovlivňuje ekonomická situace v Česku sympatie k Bruselu?
  • Změnil ruský útok na Ukrajinu postoj k EU?

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci subvenčního programu Evropského parlamentu v oblasti komunikace. Evropský parlament se nepodílel na jeho přípravě a nenese žádnou odpovědnost za informaci, informace nebo stanoviska vyjádřená v rámci projektu, ani jimi není vázán, neboť za ně v souladu s příslušným právem odpovídají pouze autoři, oslovené osoby, vydavatelé nebo vysílatelé programu. Evropský parlament nemůže být činěn odpovědným ani za přímé nebo nepřímé škody, které mohou vzniknout při realizaci projektu. Příjemcům grantu je poskytnuta úplná redakční svoboda a nezávislost.

Logo Evropského parlamentu

Nejnovější články

Stránky