Rada vlády pro záležitosti romské menšiny chystá novou strategii romské integrace

2. červen 2020

Koronavirová krize dopadla i na jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, která musela kvůli pandemii přesunout řadu akcí na podzim.

Jednou z plánovaných aktivit bylo i dvoudenní setkání romských poradců, koordinátorů a terénních pracovníků, kteří dlouhodobě pracují s romskou menšinou nejen ve vyloučených lokalitách.

„Doufáme, že bychom mohli toto dvoudenní setkání uspořádat v září. Měl by se ho zúčastnit také Český statistický úřad, se kterým bychom řešili naši spolupráci během sčítání lidu, domů a bytů, které připadá na příští rok.  Na podzim máme také v plánu uspořádat celonárodní konferenci věnovanou tématice péče o opuštěné hroby národnostních menšin. Zejména se to týká německých hrobů, ale i dalších,“ říká vedoucí kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Klára Jůnová a dodává, že se obává především dopadu pandemie na sociálně slabé rodiny:

„Podle mě budou důsledky krize viditelné až v budoucnosti. Doufáme, že nepřijde druhá vlna a že nebudeme nuceni opět všechny akce rušit. Prezentovat směrem k veřejnosti problematiku národnostních menšin je totiž důležité. Zatím plánujeme vše tak, jako kdyby žádná další krize přijít neměla.“

Pandemie přiměla Romy k návratu do ČR

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny monitorovala i takzvané navrátilce z různých unijních států. Odhadem mohlo jít o desítky rodin:

Čtěte také

„Informace z krajů se velmi liší. Máme zprávy od pana Toráka, který je členem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a dlouhodobě žije ve Velké Británii. Od něj víme, že se může jednat o desítky rodin. Lidé se vraceli hlavně do Moravskoslezského kraje, který se s tím vypořádal velmi dobře. Zajistili ubytování i testování. Velké procento ale zmonitorované nemáme.“

Během nouzového stavu řešila Rada vlády také vzdělávání romských žáků a studentů základních a středních škol.

„Předseda Výboru pro vzdělávání Romů ve spolupráci s předsedkyní Výboru pro práva dítěte zaslali společný dopis ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy s žádostí, aby se o tuhle skupinu dětí zvláště zajímal a zajistil dostatečné potřeby pro nízkopříjmové děti. Ve vztahu k navrátilcům se řešilo bydlení, protože spousta osob, které žijí dlouhodobě v zahraničí, tady nemá zázemí a vrací se ke svým rodinám.“

Jůnová prozrazuje, že momentálně Rada vlády pro záležitosti romské menšiny pracuje na strategii romské integrace, která bude platná od roku 2021 až do roku 2030:

„Stanovují se základní tematické oblasti, kterým se budeme věnovat – vzdělávání, bydlení, zaměstnanost, zdraví, ale i například kapitola týkající se anticiganismu. Ke schválení strategie by mělo dojít do konce roku, tak doufejme, že se nám to povede.

autor: Rena Horvátová
Spustit audio