Prídavky na deti po 1.5.2004

1. červen 2004

Podľa štatistických údajov v Českej republike legálne pracuje okolo 60 tisíc slovenských občanov. Toto číslo samozrejme nezahŕňa Slovákov, ktorí v Česku trvale žijú a väčšina z nich má aj české občianstvo. Vstup do Európskej únie priniesol mnohé zmeny, hlavne v sociálnej oblasti. A to je okruh, ktorému sa budeme venovať aj dnes.

Mnohých Slovákov pracujúcich v Českej republike zaujíma, či vstupom do EÚ nastalo zjednodušenie aj vo vyplácaní prídavkov na deti. My sme riešili prípad našej poslucháčky, pani Filippovej. Je rozvedená a od septembra minulého roku žije a pracuje v Prahe.

Má 12 ročnú dcérku, a keď sa na mestskej časti zaujímala, ako je to s detskými prídavkami, povedali jej, že nárok na vyplácanie z českej strany jej vznikne až po uplynutí jedného roku prechodného pobytu v Českej republike. Pripomínam, že to bolo ešte pred našim členstvom v EÚ. Kateřina Prejdová z českého Ministerstva práce a sociálnych vecí k zmenám, ktoré nastali hovorí:

"Před 1.5.2004 se bral v potaz tzv. přechodný pobyt. To znamená, že tato žena by musela v ČR pobývat nepřetržitě alespoň 365 dní, aby měla nárok na přídavek na dítě. Od 1.5.2004 ale tato podmínka už neplatí a bere se v úvahu pouze trvalý pobyt nebo legální zaměstnání v ČR.

To znamená, že dávky státní sociální podpory v České republice může dostat pouze občan ČR s trvalým pobytem na území ČR a občan členské země EU, který v ČR legálně pracuje. Pak může o dávku požádat na příslušném úřadě práce, dle místa bydliště, pokud žije v Praze tak na příslušné městské části."

A ja ešte pridám zopár všeobecnejších informácií z materiálov ministerstva práce, v ktorých sa uvádza: " Podľa princípu rovného zaobchádzania podliehajú migrujúce osoby na území členských štátov rovnakým povinnostiam a užívajú rovnaké výhody ako príslušníci dotyčného štátu. Členské štáty zaobchádzajú s migrujúcimi pracovníkmi aj pri priznávaní sociálnych dávok rovnakým spôsobom ako s vlastnými občanmi. Vždy sa pritom uplatňuje legislatíva krajiny, kde zamestnaná osoba alebo osoba samostatne zárobkovo činná pracuje."

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu