Před 609 lety byl upálen Mistr Jan Hus. Budováním důvěry ve společnosti může inspirovat i dnes, říká teolog

6. červenec 2024

Jan Hus patřil k nejvýraznějším reformátorům v českých zemích. Katolickou církev kritizoval za to, že se příliš vzdaluje duchovnímu poslání, a Písmo svaté prosazoval jako nejvyšší křesťanskou autoritu. „Byl ale také velmi lidský. Zabýval se každodenním životem, křesťanství představoval jako náboženství víry, lásky a naděje, a dokonce měl smysl pro humor,“ uvádí Tomáš Butta, patriarcha Československé církve husitské. Jaký je odkaz Jana Husa pro dnešní dobu?

Můžeme si z názorů a postojů Jana Husa vzít inspiraci i dnes?

Husův význam je většinou viděn v jeho mučednické smrti, ale už jeho život a působení byly velmi významné. Byl univerzitním učitelem, který si vychovával své žáky. Byl oslovujícím kazatelem, oslovoval širokou veřejnost. Byl reformátorem, usiloval o nápravu středověké církve. A to, o co usiloval, co činil, jaké hodnoty zastával, zpečetil a potvrdil svojí smrtí.

Čtěte také

Otázkou je, zda patří do doby středověku, anebo naopak počátkům nové doby. Obojí je určitě oprávněné tvrzení. Když čteme jeho spisy o kázání, je to pro nás náročná teologická a filozofická látka, přesto se snažil křesťanství podat srozumitelným způsobem jako náboženství víry, lásky a naděje. A přestože jeho aktualizace jsou silně etické a někdy ostré svou kritikou, je zřejmé, že byl i velmi lidskou osobností. Zabýval se i každodenním životem, a dokonce měl smysl pro humor.

Dnes bychom jeho aktuálnost mohli vyjádřit tím, že mu šlo o budování důvěryhodnosti ve společnosti. Důvěryhodnost je velice důležitá v každé době, i dnes. Důvěru dlouhodobě budujeme, můžeme ji ale i rychle ztratit. Pro Jana Husa důvěryhodnost znamenala držet se Krista a jeho pravdy, a to bez ohledu na to, zda to přináší člověku výhody, prospěch nebo ocenění.

Jak moc pravděpodobné je, že katolická církev Jana Husa rehabilituje a zařadí mezi církevní reformátory? Poslechněte si celý rozhovor.

autoři: Vladimír Kroc , opa
Spustit audio

Související