Potíže s integrací cizinců do společnosti v problémové berlínské čtvrti

r_2100x1400_radiozurnal.png

Berlínská čtvrť Neukölln je považována za neobyčejně špatnou adresu. Žije v ní tři sta čtyřicet tisíc lidí sto šedesáti různých národností, které trápí snad všechny sociální problémy dnešního Německa. Integrace cizinců do společnosti tu prochází opravdovou zatěžkávací zkouškou, ale i v této souvislosti, ale i v této části německé metropole se najdou lidé, kteří chtějí nevábný obrázek Neuköllnu vylepšit. Nejrůznějšími aktivitami se snaží pomoci jak přistěhovalcům, tak zprostředkovaně i sami sobě. Berlínský zpravodaj Českého rozhlasu Jiří Hošek pořídil Zblízka nejen o tom následující reportáž.

Jiří HOŠEK:
Neukölln je bezesporu tou čtvrtí Berlína, kde se problémy s integrací cizinců do společnosti projevují nejvýrazněji. Právě tady řádí gangy ne německých výrostků, kvete tu drogová scéna, právě zde mají děti migrantů největší problémy se zvládnutím němčiny, pokud se tedy o to vůbec snaží. Je to Neukölln, kam musela kantorům v konfliktu s nezvladatelnými žáky přijít dokonce na pomoc policie.

Hans BUSCHKOWSKI, starosta Neuköllnu:
Klíčové parametry, které rozhodují o úspěšné integraci cizinců, nejsou v kompetenci německých měst, obcí nebo čtvrtí jako je Neukölln. Nemůžeme rozhodovat ani o tom, kolik žáků má připadnout na jednoho učitele, nepřísluší nám rozhodovat ani o tom, jestli máme vybudovat více školek nebo ne.

Jiří HOŠEK:
Říká dlouholetý starosta Neukölln, sociální demokrat Hans Buschkowski. Ten před dvěma lety coby první politik našel odvahu říct, že projekt multikulturní společnosti ztroskotal a že v jeho čtvrti existují dvě paralelní společnosti. Buschkowski, který soudě podle různých prohlášení budí dojem spíše představitele krajní pravice, se shlédl v holandském Rotterdamu, kde problém s nepřizpůsobivými přistěhovalci a kriminalitou vyřešili politikou nulové tolerance a velkorysým školským systémem.

Hans BUSCHKOWSKI, starosta Neuköllnu:
Školní vysvědčení se tam vydávají pouze rodičům a nikoli žákům. V Rotterdamu mají trimestry, takže je zajištěno, že škola s rodiči alespoň třikrát komunikuje. Ke svému nemalému údivu jsem zjistil, že si vysvědčení vyzvednou všichni rodiče. Dokud tak neučiní, nedostanou sociální dávky.

Jiří HOŠEK:
V Neuköllnu ale taky žijí stovky angažovaných lidí, kteří se s mizernou reputací své čtvrti snaží něco dělat. Málokde v Německu najdete tak vysokou koncentraci občanských iniciativ, kulturních spolků, center volného času nebo jakýchsi sousedských klubů. V jednom z nich se lidé každou středu scházejí ke společnému obědu, ten nese název mieter kochen für mieter, nájemníci vaří pro nájemníky.

Gilles DIEME, francouzský politolog:
Nejde jen o migraci, nejde jen o původ, jde především o tom, že v Neuköllnu má příliš mnoho lidí příliš nízké vzdělání. Formuluji to vždycky trochu provokativně. Německo nemá ani integrační, ani náboženský problém, Německo má ale obrovský problém se vzděláváním. Školský systém prostě funguje špatně.

Jiří HOŠEK:
Říká francouzský politolog Gilles Dieme, který v Neuköllnu vede jedno z občanských sdružení. Svou tezi podporuje skutečně otřesnými čísly. Bezmála sedmdesát procent mladých obyvatel čtvrti má buď jen základní vzdělání nebo nemá vzdělání vůbec ukončené. S takovouto výbavou to má člověk na německém pracovním trhu zatraceně složité, i kdyby byl rodilý mluvčí. Že je vzdělání klíčem k integraci, ví i sedmadvacetiletý potomek palestinských rodičů Fadí Saad. Někdejší člen nebezpečného gangu Araber Boys 21, který má za sebou i pobyt v nápravném zařízení, teď seká latina. Stará se o problémovou mládež, která by jinak rostla jako dříví v lese. Pro teenagery je "velkým bratrem z Neuköllnu", což je název zajímavé knihy, kterou Fadí právě napsal.

Fadí SAAD:
Řekl jsem svoji učitelce, aby k nám někdy přišla domů i s nějakou pozitivní zprávou a nejen tehdy, když náš syn něco provedl, aby to pro něj samotného byla čest a hrdost, že nás pedagog přijde navštívit. Zeptal jsem se taky jednoho učitele, jestli třeba už někdy zavolal nějakým rodičům a řekl: "Paní Ibrahimová, přijďte zítra do školy. Váš syn napsal písemnou práci za jedna." Kantor se na mě jenom zle podíval. Úplně jsme zapomněli chválit.

Jiří HOŠEK:
Na čtvrtek 6. listopadu svolala spolková vláda další takzvaný integrační summit, na kterém by se problémy se začleňováním cizinců do společnosti měly řešit. To, zda budou lidé žít spolu a nikoliv vedle sebe, se ale nerozhodne na půdě kancléřství, nýbrž především v ulicích a školách Neuköllnu. Jiří Hošek, Český rozhlas Berlín.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.