Polovina Čechů neví, kdo byl první premiér Československa. Co víte o počátku republiky vy? Otestujte se a porovnejte s ostatními!

„Čtyřicet jedna procent lidí si myslí, že bychom se v Rakousku-Uhersku měli lépe, než se máme v současné době,“ vyšlo najevo v průzkumu společnosti SC&C pro Radiožurnál. Co ale vlastně ví o založení republiky a jejích začátcích? Součástí dotazníku byl také kvíz. Zkuste si ho sami a poslechněte si, jestli jste na tom lépe než ostatní. 

Rozpad Rakouska-Uherska byl nevyhnutelný. Pokud by ale monarchie nezanikla, měli bychom se možná stejně, nebo ještě lépe. „Může v tom hrát roli to, že víme, jak se dnes má Rakousko a víme, jak se máme my. Do historie se navíc díváme s určitou reminiscencí, tedy že dříve bylo všechno lepší než v současné době,“ vysvětlovala na začátku října ředitelka výzkumu společnosti SC&C Jana Hamanová.

Výsledky kvízu nejspíš ovlivnil váš věk a vzdělání

Nejvíc chybovali lidé, kteří mají nižší vzdělání. Vysokoškoláci znali odpovědi z 90 procent. Počet správných odpovědí v testu roste podle Jany Hamanové také s věkem respondentů. „Starší generace se ještě potkala s těmi, kdo to zažili první republiku. Takže čím dál jste od těch událostí a od událostí té generace, která ji zažila, tak už pak spoléháte jen na znalosti ze školy.“

Pouze 38 lidí z téměř dvou tisíců dotazovaných dokázalo odpovědět správně na všechny otázky a naopak 9 respondentů nedokázalo odpovědět ani na jednu otázku dobře. Cílem testu ale nebylo Čechy trápit a dávat jim vysvědčení. „Spíš jsme chtěli přispět k tomu, aby se o těch věcech mluvilo. A prostě si rozšířit svůj obzor,“ uzavírá Hamanová.

autoři: Tomáš Jelen , had
Spustit audio