Pátranie po príbuzných

11. listopad 2008

Ľudské osudy sú občas komplikované. Stáva sa, že z rôznych dôvodov stratíme kontakt so svojimi blízkymi a radi by sme to nejako zmenili. Lenže nájsť niekoho v dnešnom svete vôbec nie je jednoduché. Kto nám v tomto smere môže pomôcť zisťovala Darina Sládečková, ktorá pre slovenské vysielanie Českého rozhlasu pripravuje rubriku Dobrá rada. Vitajte, dobrý večer.

Sládečková: Ďakujem, dobrý večer.

Moderátor: Vzhľadom na spoločný štát Čechov a Slovákov je príbuzenstvo mnohých z nás roztrúsené v oboch republikách. Človek by si myslel, že v takomto prípade niekoho nájsť bude hračka. Je to tak?

Sládečková: Je to individuálne, prípad od prípadu. Ak máme prístup k internetu, tak samozrejme najskôr použijeme služby internetového vyhľadávača, ktorý neraz veľmi rýchlo pomôže a aspoň zúži teritórium kde máme hľadať.

Moderátor: Mnohí ľudia sa vyskytujú vo firmách, je o nich zmienka v miestnej tlači, alebo môžu byť v telefónnych zoznamoch...

Sládečková: Je to tak. Niekto si tiež myslí, že zoznamy Slovákov žijúcich v Česku by mohla mať aj ambasáda. Čo nie je pravda. Hovorí vedúca konzulárneho oddelenia slovenského veľvyslanectva v Prahe Jozefína Škorupová:

"Obracajú sa na nás českí i slovenskí občania, ktorí pátrajú po svojich rodinných príslušníkoch, ale napríklad aj po priateľoch a bývalých spolužiakoch. Avšak náš úrad nemá v kompetencii robiť tzv. pátracie úkony. A taktiež sme viazaní zákonom na ochranu osobných údajov. Existuje však možnosť, obrátiť sa na Slovenský alebo Český červený kríž, ktorého úlohou je aj spájať rodiny. Takže kamarátov ani bývalých spolužiakov nám hľadať nebudú, ale v prípade blízkych príbuzných to z humanitárnych dôvodov možné je."

Sládečková: Podľa pracovníkov Českého červeného kríža sa za blízkych príbuzných považujú deti, rodičia, manželia, súrodenci - teda brat a sestra a v prípade česko-slovenského pátrania aj bratranci a sesternice.

Moderátor: Aký by bol teda konkrétny postup, keby niekto zo Slovenska hľadal príbuzného, ktorý žije kdesi v Česku?

Sládečková: Obrátil by sa na Slovenský červený kríž a vyplnil žiadosť, v ktorej je potrebné uviesť aspoň dátum a miesto narodenia dotyčného. Pracovníci červeného kríža zvážia oprávnenosť žiadosti a postúpia ju kolegom v Českom červenom kríži, kde sa veci ujme tzv. pátracia služba.

Moderátor: Treba za to niečo zaplatiť?

Sládečková: Nie, je to bezplatná služba.

Moderátor: Čo v prípade, že červený kríž dotyčného nájde a ten si neželá, aby jeho adresu niekomu dávali?

Sládečková: V tom prípade ju nemôžu žiadnej súkromnej osobe dať.

Moderátor: O tom ako pátrať po príbuzných hovorila Darina Sládečková. Ďakujeme za informácie a dovidenia.

Sládečková: Dopočutia.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu