Organizace Drom zajišťuje předškolní přípravu dětí, které se nedostaly do školek

3. červen 2017

Brněnská příspěvková organizace DROM zajišťuje předškolní přípravu dětem, které nebyly z kapacitních nebo jiných důvodů přijaté do normální mateřské školy. Co se děti učí a jak vypadala návštěva téhle malé přípravky, se dozvíte v následujícím příspěvku.

Sedím právě vedle Jany Břenkové, vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Drom, můžete mi, prosím, krátce představit fungování této předškolní přípravy?

„Naše předškolní příprava sídlí v ulici Bratislavská 41 v Brně, je v sociálně vyloučené lokalitě, navštěvují ji převážně romské děti a je určena dětem od tří let věku. Děti mohou předškolní přípravu navštěvovat od pondělí do čtvrtka od 8 do 12 hodin.“

V čem se tahle školka liší od jiných školek a podobných zařízení?

Volná hra v rámci předškolní přípravy v romském středisku Drom

„Naše školka se liší v tom, že zabezpečujeme předškolní vzdělávání dětem, které se nedostaly do běžných mateřských školek, a snažíme se o to, aby se v co nejkratší době podařil přesun do běžné mateřské školky.“

Kdybyste to mohla rozvinout, co tato školka nabízí dětem a potažmo rodičům?

„Dětem nabízí přípravu na zvládnutí běžné mateřské školky. Náš program se o moc neliší od programu v běžných mateřských školkách, snažíme se, aby děti, které k nám docházejí, byly vybaveny stejnými kompetencemi jako děti z běžných mateřských školek.“

Práce s papírem v rámci předškolní přípravy v romském středisku Drom

Dnes jsou tady čtyři děti.

„Většinou do naší školky dochází pět až sedm dětí, dnes, jak jste sama řekla, jsou zde čtyři děti z důvodu nemocí ostatních dětí.“

Je o tohle zařízení zájem mezi maminkami?

„O toto zařízení je zájem s tím, že v tuto chvíli už musíme odmítat rodiče, protože máme naplněnou kapacitu. Ale samozřejmě když se snažíme o to, aby děti docházely do běžných mateřských školek, tak se zde děti mění, ty maminky mají možnost poslat sem děti v průběhu roku, až se tady uvolní místo.“

Takže ta kapacita je zhruba těch sedm dětí?

Volná hra v rámci předškolní přípravy v romském středisku Drom

„Ano, sedm až osm dětí.“

Nabízíte třeba i plavání nebo jiné běžné věci, které mají ostatní školky?

„To bohužel nenabízíme, naše děti sem opravdu jen dochází od 8 do 12 hodin. Kroužky našim dětem nenabízíme. Samozřejmě s nimi jsme tady v Bratislavské 41, chodíme s nimi i na výlety mimo sociálně vyloučenou lokalitu a od ledna 2017 spolupracujeme s dalšími školkami díky projektu Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně.“

autor: Silvie Čechová
Spustit audio