Opätovné získanie slovenského občianstva

8. prosinec 2009

Na Rádiožurnáli pokračuje Stretnutie. Po rozdelení Česko-slovenskej federácie možnosť získať občianstvo toho druhého štátu prešiel niekoľkými fázami a pre mnohých Slovákov, ktorí žijú v Českej republike, to stále nie je celkom prehľadné. Odpoveď na otázku jednej našej poslucháčky zisťovala Darina Sládečková, ktorú vítam v štúdiu, dobrý večer.

Sládečková: Dobrý večer. Pani Helena zo stredného Slovenska sa v roku 1980 vydala do Prahy, kde so svojím českým manželom stále žije. Keďže má tri deti rozhodla sa, kvôli zjednodušeniu rodinného života a kontaktu s úradmi, hneď po rozdelení federácie požiadať o české občianstvo. Lenže bolo to v čase, keď české občianstvo mohla získať jedine v prípade, že sa vzdala slovenského. Čo s ťažkým srdcom aj urobila.

Moderátor: Lenže o niekoľko rokov neskôr sa zákon zmenil a túto tvrdosť odstránil...

Sládečková: Áno, to pre mnohých otvorilo cestu k dvojakému občianstvu. Čo je napríklad aj môj prípad, do roku dvetisíc som v Českej republike žila ako cudzinec s trvalým pobytom a potom som požiadala o české občianstvo, keďže k jeho získaniu už nebolo potrebné vyviazať sa so štátneho zväzku Slovenskej republiky. To sa samozrejme týkalo len Slovákov, ktorí v Českej republike žili pred rozdelením federácie.

Moderátor: Naša poslucháčka však patrí medzi tých, ktorí o slovenské občianstvo prišli a teraz po rokoch na ňu doľahla nostalgia a pýta sa, či by nemohla získať späť slovenské občianstvo bez toho žeby prišla o české...

Sládečková: Tak. Inšpirovalo ju k tomu dvojaké občianstvo ministra dopravy Gustáva Slamečka, keď si vraj povedala: Aj ja chcem! Obrátila som sa preto s touto otázkou na české ministerstvo vnútra a odpoveď je celkom potešujúca. Podľa pracovníka tlačového odboru Vladimíra Řepku v tomto prípade existuje výnimka. V súvislosti s iným štátom to možné nie je, ale v prípade Slovenska, pokiaľ český občan, a to pani Helena je, na základe výslovného prejavu vôle získa slovenské občianstvo, o české občianstvo nepríde.

Moderátor: Takže teraz si to bude žiadať trochu trpezlivosti a chodenia po úradoch. Za informácie ďakujem Darine Sládečkovej. Dopočutia.

Sládečková: Dopočutia.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu