Odchodem to nekončí: Terapeutická hra o domácím násilí

7. únor 2020

Domácí násilí má mnoho podob. Dochází k němu opakovaně a bez přítomnosti svědků. Na problém upozorňuje představení Odchodem to nekončí v režii Divadla utlačovaných.

Domácí násilí prochází napříč společenským spektrem a samo od sebe neskončí. V představení Ochodem to nekončí vypráví ženy svoje vlastí zkušenosti.

Čtěte také

Přednost a podstata silných spočívá v tom, že mohou vytyčovat rozhodující otázky a zaujímat k nim jasná stanoviska. Slabý se musí vždy rozhodovat mezi alternativami, které nejsou jejich. Dana More se věnuje kurzů a seminářů v oblasti identity, kultury práce s kulturními konflikty a spolupracuje s Divadlem utlačovaných.

„Ara Art a Acorus se domluvili na tom, že v rámci projektu zkusí udělat představení na tohle to téma. Pak se našla skupina žen, které do toho měly chuť jít. Z etického hlediska je hrozně důležité, aby divadlo dělali lidé, kteří mají pocit, že ho opravdu dělat chtějí a že chtějí s tím příběhem ven. Zažily si to takovým způsobem, že o tom nechtějí mlčet a chtějí s tím příběhem jít ven. Kdyby instituce a systém fungovaly lépe, bylo by řešení snadnější.“

Zpočátku náznaky psychického násilí nevnímáme jako týrání. Říkáme si – neměl den, je unavený, to bude dobrý, a tak dál. Jenže útoky jsou časté, nakonec každý den. Ticho střídá křik, od psychického teroru je jen kousek k fyzickému útoku.

Styděla jsem se o tom mluvit

Hlavní hrdinka divadelního představení si domácím násilím procházela 12 let. Až když vážně onemocněla, uvědomila si, že musí odejít:

Čtěte také

„Nechtěl mě nikam pouštět, nesmyslně žárlil, nechtěl, abych se stýkala s rodinou. Bál se, aby to moji blízcí nezpozorovali. Jenže oni si samozřejmě všímali. Impuls jsem dostala od rodiny a kamarádů, kteří mě znali a uvědomovali si, jaká jsem byla předtím a jaká potom.“

Mluvit o tom se ale styděla. Špatně to snášely i děti. „Mělo to na ně velký dopad. Manžel mi dokonce vyhrožoval, že mi vezme mladší dceru, kterou jsme spolu měli, psychicky mě vydíral. Říkal, že jsem nemocná, že se o ni nebudu moct starat a tak dále,“

Představení Odchodem to nekončí vzniklo ve spolupráci s klientkami a zaměstnankyněmi centra Acorus, které se zabývá pomoci osobám ohroženým domácím násilím.

Spustit audio