Ne každá rodina má doma internet. Jak pomoci se vzděláváním dětem ze znevýhodněného prostředí?

29. duben 2020

Technické zázemí mnoha rodin žáků ze znevýhodněného prostředí, nebo s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, je nedostatečné. O jejich podporu se snaží řada neziskových organizací.

„Zahraniční studie poukazují na to, že je třeba se znevýhodněným žákům a těm, kteří měli již předtím horší studijní výsledky, věnovat ještě intenzivněji a individuálně,“ uvádí David Beňák, ředitel Odboru pro sociální začleňování.

Čtěte také

Jak se dá dětem v této situaci pomoci?

„Existuje například sbírka „Učíme online“, díky které se vybírají počítače. Například v Karlovarském kraji se takto vybralo a předalo 16 počítačů konkrétním rodinám. Dále je tu společnost Mironet, která třeba v Žatci nebo v Roudnici nad Labem rozdala 10 počítačů. Sbírky sice nepokryjí celkovou potřebu, ale je skvělé, že existují a fungují. Kromě toho musíme vzít třeba v úvahu potřeby zdravotně postižených dětí, které mají techniku ve škole a teď ji potřebují doma.“

Podle Beňáka je role neziskového sektoru nezastupitelná:

„Neziskový sektor je klíčový, a proto jim poskytujeme veškeré informace. Kromě již uvedeného se stávají prostředníky mezi školou a rodinou, pomáhají například v distribuci zadávaných úkolů.“

Čtěte také

Školy se žákům snaží maximálně pomáhat:

„Učitelé ze ZŠ Hornická v Chomutově pravidelně volají do rodin, které nekomunikují, nebo nemají připojení k internetu. Tímto způsobem se jim daří výuku organizovat. Školní asistentky tisknou zadání domácích prací, rodiče jsou nasměrováni na výdej vytištěných materiálů, a když je přinesou vyplněné zpět, dostanou další. Každá škola si to organizuje po svém, záleží na počtu žáků, spádové oblasti, atd. Mimo spádovou oblast je to samozřejmě těžší.“

V zahraničí chystají letní tábory

Výzkumný tým agentury se zabýval dlouhodobými dopady absence na děti ze základních škol. Vycházel ze zahraničních zkušeností. Jedním z doporučení jsou i letní školy.

„Ze zahraniční praxe vyplynulo toto velmi zajímavé doporučení. Jedna věc je řešit pomoc a podporu v průběhu stávajícího času, na druhou stranu je potřeba myslet na to, že se vzdělávací systém od září dostane do běžného stavu a je potřeba dětem pomoci s vyrovnáním rozdílu ve znalostech a dovednostech. V zahraničí proto plánují letní školy, a to formou táborů nebo příměstských táborů. Podle mého bychom o tom měli uvažovat i v České republice. Zejména ve vztahu k rodinám, ve kterých vzdělávání nemohlo proběhnout.“

Intenzivní podpora dětem, které se nemohou účastnit online výuky, může výrazně přispět ke zmírnění dopadů přerušení školní docházky na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Uvedená zjištění vyplývají z rešerše dostupných materiálů věnujících se dlouhodobému přerušení školní výuky, kterou provedl odbor pro sociální začleňování MMR.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...