Ne každá rodina má doma internet. Jak pomoci se vzděláváním dětem ze znevýhodněného prostředí?

29. duben 2020

Technické zázemí mnoha rodin žáků ze znevýhodněného prostředí, nebo s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, je nedostatečné. O jejich podporu se snaží řada neziskových organizací.

„Zahraniční studie poukazují na to, že je třeba se znevýhodněným žákům a těm, kteří měli již předtím horší studijní výsledky, věnovat ještě intenzivněji a individuálně,“ uvádí David Beňák, ředitel Odboru pro sociální začleňování.

Čtěte také

Jak se dá dětem v této situaci pomoci?

„Existuje například sbírka „Učíme online“, díky které se vybírají počítače. Například v Karlovarském kraji se takto vybralo a předalo 16 počítačů konkrétním rodinám. Dále je tu společnost Mironet, která třeba v Žatci nebo v Roudnici nad Labem rozdala 10 počítačů. Sbírky sice nepokryjí celkovou potřebu, ale je skvělé, že existují a fungují. Kromě toho musíme vzít třeba v úvahu potřeby zdravotně postižených dětí, které mají techniku ve škole a teď ji potřebují doma.“

Podle Beňáka je role neziskového sektoru nezastupitelná:

„Neziskový sektor je klíčový, a proto jim poskytujeme veškeré informace. Kromě již uvedeného se stávají prostředníky mezi školou a rodinou, pomáhají například v distribuci zadávaných úkolů.“

Čtěte také

Školy se žákům snaží maximálně pomáhat:

„Učitelé ze ZŠ Hornická v Chomutově pravidelně volají do rodin, které nekomunikují, nebo nemají připojení k internetu. Tímto způsobem se jim daří výuku organizovat. Školní asistentky tisknou zadání domácích prací, rodiče jsou nasměrováni na výdej vytištěných materiálů, a když je přinesou vyplněné zpět, dostanou další. Každá škola si to organizuje po svém, záleží na počtu žáků, spádové oblasti, atd. Mimo spádovou oblast je to samozřejmě těžší.“

V zahraničí chystají letní tábory

Výzkumný tým agentury se zabýval dlouhodobými dopady absence na děti ze základních škol. Vycházel ze zahraničních zkušeností. Jedním z doporučení jsou i letní školy.

„Ze zahraniční praxe vyplynulo toto velmi zajímavé doporučení. Jedna věc je řešit pomoc a podporu v průběhu stávajícího času, na druhou stranu je potřeba myslet na to, že se vzdělávací systém od září dostane do běžného stavu a je potřeba dětem pomoci s vyrovnáním rozdílu ve znalostech a dovednostech. V zahraničí proto plánují letní školy, a to formou táborů nebo příměstských táborů. Podle mého bychom o tom měli uvažovat i v České republice. Zejména ve vztahu k rodinám, ve kterých vzdělávání nemohlo proběhnout.“

Intenzivní podpora dětem, které se nemohou účastnit online výuky, může výrazně přispět ke zmírnění dopadů přerušení školní docházky na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Uvedená zjištění vyplývají z rešerše dostupných materiálů věnujících se dlouhodobému přerušení školní výuky, kterou provedl odbor pro sociální začleňování MMR.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.