Multifunkční hala v Brně: Chceme hostit mistrovství. Je to celostátní investice, tvrdí radní Kratochvíl

Městská společnost Arena Brno spouští stavbu multifunkční haly pro více než 13 tisíc lidí. Může si město dovolit dvoumiliardový úvěr, který si stavba vyžádá? „Pro město je to výdaj zhruba ve výši jedné miliardy korun ročně, což bezpochyby a bez problémů ustojí,“ ujišťuje Petr Kratochvíl (ODS), brněnský radní a šéf Areny Brno.

K čemu potřebujete multifunkční halu za více než šest miliard korun?

To číslo bych opravil. Vysoutěžená částka na multifunkční halu je ve výši 4,5 miliardy korun. Je složená jak z haly za čtyři miliardy, tak ze zhruba 400 milionů, které investují brněnské komunikace a teplárny. Zadavatelem bylo město Brno, Brněnské komunikace, teplárny a společnost Arena Brno, která má halu provozovat. Vlastní hala je ve výši čtyř miliard korun.

Co se týče potřeby – Brno je druhé největší město v republice. Dvacet let se tu spousta politiků pokoušela dosáhnout cíle vybudovat multifunkční halu, která by doplnila infrastrukturu města. Hala také nabídne Česku možnost pořádat na dvou významných místech mistrovství různých sportovních utkání. Rozšiřujeme infrastrukturu nejenom na lokální úrovni, ale i celostátní.

Čtěte také

Kde se tedy podle vás vzalo těch šest miliard? 1,5 miliardy by měla být jakási rezerva, protože se počítá s tím, že se projekt v průběhu let zdraží.

Projekt jsme tendrovali před rokem, kdy byla poměrně nepredikovatelná situace – velikost inflace, energií. V rámci notifikace, když jsme dávali podklady do Evropské unie, jsme museli vytvořit určitou rezervu i s tím, co by se mohlo všechno stát.

V tuto chvíli opravdu říkáte, že šest miliard nepotřebujete a stačí vám jen čtyři?

Když rozložím: vlastní hala je ve výši čtyř miliard korun. Je to ale i dopravní smyčka, kterou investuje dopravní podnik ve výši zhruba 657 milionů korun, z toho má zhruba 500 milionů korun dotací. Dále se investuje do dopravního parkovacího skeletu ve výši asi 280 milionů korun.

Jaké jsou záruky, že se nebude opakovat případ pražské O2 Areny, jejíž stavba se prodražila několikrát?

Nemůžeme si to dovolit, pracujeme podle zákona. Je tu zakázka, která byla vysoutěžena a ta stavba je poměrně vysoce dozorovaná nejen vlastním představenstvem, ale i radou na zastupitelstvu a opozicí. Zároveň máme správce stavby. Pevně věřím tomu, že nedojde k nějakým problémům, které by ji ohrožovaly.

Stavba je vysoce dozorovaná. Pevně věřím, že nedojde k problémům, které by ji ohrožovaly.


Petr Kratochvíl

Jak toto můžete tvrdit ve chvíli, kdy vnitřní vybavení haly ještě není vyprojektované?

Ten projekt je tu čtyři a půl roku. Velmi intenzivně na všem pracujeme a máme jakýsi budget kolem 500 milionů korun, který by měl být pro vybavení dostačující.

Město si na stavbu bere dvoumiliardový úvěr, splácet ho bude 20 let a na předpokládaných úrocích přeplatí skoro 1,7 miliardy. Není to příliš?

Čtěte také

Skládali finanční strukturu a vycházeli ze stávajících úrokových sazeb, které vychází tak, jak říkáte. Předpokládáme, že se to bude postupně snižovat. Základní sazba byla nejvyšší možná, když jsme ten úvěr podepisovali.

Máme možnost po deseti letech úvěr přefinancovat a případně splatit. Očekávám, že s kondicí města Brna k něčemu takovému dojde.

Odkud Brno získá další miliardy? Pokud dobře počítám chybí jich ještě 2,5?

Investor obdrží 300 milionů korun od Národní sportovní agentury, dále 200 milionů od Jihomoravského kraje a o dalších penězích intenzivně jednáme.

Samotná zátěž na město Brno je ve výši, což bych zdvihl, tří miliard korun. Ale my tu stavbu neřešíme jeden rok, je rozložena do bezmála tří let. Pro město je to výdaj zhruba ve výši jedné miliardy korun ročně, což bezpochyby a bez problémů, chci ujistit všechny Brňany, město ustojí. Není v tom absolutně žádný problém.

Kdy začne hala vydělávat? Kolik vytvoří pracovních míst a kolik ji navštíví lidí? A jaký je stav stavby Janáčkova kulturního centra? Proslechněte si celý rozhovor.

autoři: Vladimír Kroc , fos
Spustit audio

Související