Méně biflování, více čtenářské gramotnosti. Co přinese reforma vzdělávání?

Reforma vzdělávání dbá i na dobré klima ve škole, děti by se měly učit zlepšovat svou psychiku

Pocity stresu z vyučování zažívají děti víc a víc – podle loňského výzkumu Národního ústavu duševního zdraví má 40 procent deváťáků má příznaky deprese. Proto jsou součástí chystané reformy aktivity, které mají žáky naučit pečovat o svoje psychické zdraví. Základní škola v Louňovicích pod Blaníkem například zavedla ranní sdílecí kruhy a naopak vyřadila zvonění. Podle ředitelky Evy Filipové tak pedagogové ani děti nejsou ve stresu z nedostatku času. 

Prvňák Dominik vypráví na ranním kruhu své zážitky z předchozího dne, kdy byl svědkem lovu divokého prasete. 

Učitelka Tereza Milotová Špácalová s ním zážitek probírá v rámci společného ranního kruhu, kde se rozebírají radosti a strasti předchozího dne. Kruh probíhá tak, že si učitelé a žáci společně sednou na koberec a mluví o věcech, které si nakreslili nebo napsali do deníku. Vést si deníky má blahodárné účinky na duševní pohodu, což děti vědí a vědí také, že psaní deníku je dobrovolné. 

Jiná rutina

Čtěte také

Po ranním kruhu následuje běžná výuka češtiny a matematiky. V tuto chvíli by se nedalo poznat, že nejsme v klasické škole - tedy až na jeden detail: ve škole nezvoní. Ředitelka Eva Filipová vysvětluje, že jsou s tím děti seznámeny. „Pedagogové mají více prostoru k dobrání látky bez toho, aby byly vázani časem a nikdo nemusí být ve stresu.“

Velká přestávka trvá půl hodiny, během které mají děti volnost a mohou se například navštěvovat, k dispozici mají klidové koutky, kde si mohou číst nebo si zahrát fotbálek. Když je hezky, chodí se na zahradu.

Různorodost přístupů

V 10 hodin pokračuje výuka v takzvaných centrech aktivit. Žáci obcházejí stanoviště v různých částech třídy. Každá skupina je zaměřena na jiný pohled na probírané téma –  současně tak může probíhat výtvarný ateliér, řeší se matematické úlohy nebo trénuje čtení a psaní.

Jedna parta při biologii počítá obratle, další vyrábí model plic nebo zkoumá vlasy pod mikroskopem. Štěpánka Hejk přibližuje filozofii školy: „Učitel říká, co mají žáci dělat, ale nikoliv jak to mají dělat, děti si tak na cestu sami přicházejí.“

Deváťáci si v hodině angličtiny zkoušejí psát životopis a hrají scénky s tématem pracovního pohovoru. František popisuje, že ho baví vymýšlet scénky, spolužačka Anna mu pomáhá se sepisováním, díky čemuž fungují jako svělý tým. 

Spustit audio