Medzi Vianocami a Novým rokom - slovenské zvyky

29. prosinec 2009

Máme za sebou Vianoce, ktoré, myslím si, môžeme zaradiť medzi sviatky s najstriktnejším rituálom. Sú jedinci, ktorí sa voči tomu búria, no väčšina z nich nakoniec podľahne tlaku okolia a tradície dodrží - upratuje, nakupuje darčeky, zdobí byt, pečie, smaží...

Moderátor: Čas medzi Štedrým dňom a Novým rokom si však užívame asi všetci bez rozdielu, je totiž bezstarostnejší, nie je taký zviazaný pravidlami. Bolo to tak aj v minulosti? To už je otázka pre Darinu Sládečkovú, ktorá pre slovenské vysielanie Českého rozhlasu pripravuje seriál o vianočných zvykoch na Slovensku.

Sládečková: Usudzujúc z príkazov a zákazov, ktoré sa k tomuto obdobiu vzťahovali, by som povedala, že i naši predkovia si to užívali. Napríklad počas vianočných sviatkov mali ženy zakázané vykonávať niektoré práce, napríklad prať, šiť či tkať, takže mali pár dní na to, aby si aspoň trochu odpočinuli bez výčitiek svedomia. Samozrejme to znamenalo, že všetko potrebné museli zvládnuť do Štedrého dňa.

Moderátor: Poďme k poslednému dňu roka - k Silvestrovskému večeru. Aj keď jeho podoba nebola tak prísne daná ako v prípade Štedrej večere. Mohla sa líšiť dedina od dediny, či dom od domu, ale bolo niečo, čo sa muselo dodržať?

Sládečková: Áno, bola to dokonalá očista tela. Bol to obrad, bez ktorého nebolo možné pristúpiť nielen k štedrovečernému stolu, ale ani k Silvestrovskej večeri.

Moderátor: Tento nepochybne veľmi užitočný zvyk nám zostal dodnes. Aké jedlá sa na posledný deň roka pripravovali?

Sládečková: V niektorých regiónoch boli veľmi podobné ako na Štedrý večer. Mali sa jesť jedlá zo šošovice a maku, ktoré predstavovali peniaze, takže aby ich bolo v novom roku dostatok. No a dodnes je na Slovensku veľmi populárna silvestrovská, či novoročná kapustnica...

Moderátor: ...teda zelňačka.

Sládečková: Tak. S klobásou, alebo s údeným mäsom je predsa len lepším podkladom pre silvestrovské a novoročné prípitky, než šošovica alebo zemiakový šalát...

Moderátor: Kto nepozná, môžeme vrelo odporučiť... Znalci vravia, že úplne najlepšie chutí po polnoci a dá silu pokračovať s vítaním Nového roku do ranných hodín...

Sládečková: Poznám takých, ktorí kapustnici pripisujú doslova zázračné účinky...

Moderátor: A dostali sme sa až k prvému dňu nového roku. Samozrejme ako v Česku, aj na Slovensku platí to známe: Ako na Nový rok, tak po celý rok.

Sládečková: Je to tak. Takže dbajme všetci na to, aby sme sa s nikým nepohádali, neplakali, nič nezničili a boli navzájom na seba príjemní a milí.

Moderátor: To by sme, myslím, mohli zaradiť medzi zvyky, ktoré stojí za to dodržiavať aj v dnešnej dobe. O slovenských vianočných a novoročných zvykoch sme hovorili s Darinou Sládečkovou. Ďakujem a dopočutia.

Sládečková: Dopočutia.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu