Jsou vaše děti doma v bezpečí?

Sám doma

Malé děti by se sice neměly nechávat doma samotné, ale může nastat situace, kdy rodiče zkrátka musí na chvíli odejít. Nač děti v takovém případě upozornit, aby situaci zvládly, o tom teď v Dobré radě Andrea Říhová.

I když se děti mají postupně učit samostatnosti, okamžiků, kdy dospělý musí, byť jen na chvíli, opustit své dítě, by mělo být podle vedoucího linky bezpečí Petra Hanuše co nejméně.

Petr Hanuš: Malé děti by rozhodně neměly zůstávat samy doma. V situaci, kdy rodič musí z domova odejít, by vždy měl zařídit dozor nad dítětem. Dozor by měl být přímo v bytě. Sousedka nemůže hlídat osmileté dítě, ikdyž například spí, protože se může probudit a něco potřebovat.

Pokud ale na chvíli zůstane dítě úplně samo, měl by ho rodič upozornit, že dveře se cizím lidem v žádném případě neotevírají.

Petr Hanuš: Je možno komunikovat přes dveře a v případě neznámé osoby vůbec neotvírat s tím že rodiče nejsou doma a dítě nemůže pomoct.

Dítě také nesmí poskytovat informace po telefonu, pokud si není jisté tím, s kým mluví. Je zcela zbytečné, aby říkalo neznámému člověku do telefonu, že je doma samo. U telefonu byste měli mít poznamenaná všechna důležitá telefonní čísla - a to nejen kvůli dětem.

Petr Hanuš: Důležitá telefonní čísla by měli mít i rodiče přímo u telefonu, protože ve chvíli, kdy dojde ke krizi, je spoléhání se na vlastní paměť doslova cesta do pekel. Čísla by měla být viditelná i pro dítě, napsané velkými písmeny, a to pomůže i rodičům.

Pomoci v nouzi nám mohou i mobilní telefony. Petr Hanuš z Linky bezpečí ale nechává rozhodnutí o tom, zda jej dítěti koupit, zcela na rodičích.

Petr Hanuš: Mobilní telefon je prospěšná věc, ale není to věc bezpodmínečně nutná.