Jak pracovat s emocemi

22. březen 2002
Dobrá rada

Každý člověk reaguje podle svých emocí. S emocemi, které nás ovládají jak v životě soukromém, tak i v práci, se však dá pracovat. Lze nějak ovlivnit naši emoční inteligenci? O tom mluvila Andrea Říhová s Evou Velechovskou z obecně prospěšné společnosti Enea.

Velechovská: Emoční inteligence je hloubkové poznání sebe sama, tedy procesem sebeuvědomění a z toho vyplývající sebekontroly, jak jsem schopen reagovat, kontrolovat emoce. S tím souvisí sebemotivace pro práci, dosahování cílů, empatie umění vést lidi. Býváme konfrontováni s inteligenčním kvocientem, s tím člověk moc nenadělá, má nějakou úroveň danou. Emoční kvocient je taková veliká naděje, ve které si můžeme uvědomit, že ve svém životě je možné cílenou a vědomou prací některé věci změnit.

Jak můžeme s emocemi pracovat?

Velechovská: Je dobré si uvědomit, že emoce jsou přirozené, důležité a nemáme je potlačovat, nebo se je snažit odstranit. Měli bychom rozpoznat kdy přicházejí, jejich průběh, jak s nimi umíme nakládat, co o nich víme, začít je pozorovat, kultivovat a přeměňovat.

Je důležité hledat důvody proč se chováme tak jak se chováme?

Velechovská: Jedná se o první základní schod emoční inteligence, kdy si uvědomujeme, že často řešíme fakta, pozastavujeme se nad důvodem hádek a jiné. Naše uvědomění nesahá dál, v hloubce se dějí důležité emoční návyky, schémata, která nás řídí svou podobou. Pokládám za hodně osvobozující poznat, že člověk není dobrý ani špatný, je takový jaký je a dá se s tím něco dělat.

autor: anr
Spustit audio

Více z pořadu