Hypotéky v ČR Slovákom bez trvalého pobytu po vstupe do EÚ

2. březen 2004

Už sme si zvykli, že jedna zodpovedaná otázka v našej rubrike otvára niekoľko ďalších, ktoré s danou témou súvisia. Presne to sa stalo, keď sme minulý týždeň hovorili o možnosti kúpiť si byt v Českej republike po 1. máji tohto roku. Hovorili sme o mladom mužovi, Slovákovi, ktorý už dva roky pracuje v Českej republike a po vstupe oboch krajín do Európskej únie ,by si rád v Prahe kúpil malú garsónku. Informácie z odboru pre záležitosti EÚ českého Úradu vlády i ministerstva financií ho potešili. Podľa novely devízového zákona, ktorá je v parlamente, to možné bude.

Hneď druhý deň sa nám ten istý poslucháč ozval s doplňujúcou otázkou: rád by vedel, ako to bude s možnosťou vziať si na tento byt hypotéku. A to už je zložitejšia otázka. David Sahula z Českomoravskej hypotečnej banky k tomu hovorí:

Poskytování hypotečních úvěrů cizozemcům, kteří nejsou občany České republiky, má přímou souvislost s Devizovým zákonem. V současné době platí, že cizozemec (tj. fyzická osoba nemající v ČR trvalý pobyt), který není občanem České republiky, může na území ČR nabývat nemovitost pouze pokud stanoví Devizový zákon (např. dědění, pro diplomatické zastoupení státu, nemovitost nabývaná do SJM) nebo stanoví-li zvláštní zákony (restituce a privatizace). Tzn. v současné době zmiňovanému slovenskému občanovi nemůže být poskytnut hypoteční úvěr v ČR na nemovitost na území ČR."

Aj David Sahula upozorňuje na nutnosť počkať si, v akom znení bude definitívne schválená novela devízového zákona. Z vládneho návrhu vyplývá:

".že nemovitosti na území ČR (kromě pozemků tvořících zemědělský půdní fond) budou moci nabývat i ti příslušníci států EU, kteří budou mít povolení k pobytu - tedy povolení k přechodnému pobytu, nebo povolení k trvalému pobytu. Nebudou to tedy automaticky všichni občané EU, ale pouze ti, kteří budou mít uvedená povolení. Jeho předpokladem je určitá dlouhodobost usazení v ČR stanovená zákonem. Těmto osobám by tak mohl být poskytnut hypoteční úvěr v ČR na nemovitost ležící na území ČR (kromě pozemků tvořící zemědělský půdní fond). Rovněž záleží na přístupu konkrétních bank, zda takovým klientům hypoteční úvěr budou či nebudou poskytovat." Špecialista z hypotekárnej banky upozorňuje, že sa dá očakávať skôr zdržanlivý prístup k poskytovaniu hypotekárných úverov osobám, ktoré budú mať v Českej republike len prechodný pobyt. Dôvodom je zvýšené riziko pre banku. Že ich ale banky budú všetkých odmietať, to sa však v túto chvíľu tiež nedá jednoznačne povedať.. David Sahula odporúča obrátiť sa na konkrétnu banku a požiadať o informácie.

Vstupom do Európskej únie sa bude meniť veľa vecí. Takže aj tu platí rada, že je nutné tieto veci priebežne sledovať.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu