Dominik Duka: Vánoce v nás probouzejí opravdového člověka

30. prosinec 2012
Glosa Dominika Duky , Glosa Dominika Duky

V tyto vánoční dny se stáváme opravdovými lidmi, říká kardinál Dominik Duka. Myslí přitom na vzájemnou úctu, vlídnost a ohleduplnost, kterým jsme během vánočních svátků nějak více otevřeli svá srdce.

Velké křesťanské svátky podědily ze židovské tradice zvyk, že je slavíme celý týden. Tedy celých osm dní, takzvaných oktáv. Tak je tomu také s Vánocemi. Za sebou už máme štědrovečerní večeři, zpěv koled, možná i návštěvu půlnoční nebo jiné vánoční bohoslužby.

Chodí na ně jedna třetina občanů naší země a velká část je sleduje u televizních obrazovek. Letos jsme do naší svatovítské katedrály na vánoční odpoledne 25. prosince pozvali pražské děti ke zpívání koled a ke krátkému pohledu do jesliček.

K vánočnímu stolu usedáme společně bez ohledu na pravici nebo levici. Koledy se dotýkají strun naší duše a je jedno, v jakém nářečí nebo jazyce. Pohlédneme-li do jeslí v Peru, leží na slámě Ježíšek z kmene Kečua, v Súdánu je černý jako uhel, v Číně a Japonsku má šikmá očička a u nás máme chodské jesličky vedle těch z Třešti nebo z Valašska. Nevyvolává to žádné napětí ani třenice. Naopak, obdivujeme, srovnáváme a máme radost z pestrosti.

Víte, čím to je? Myslím, že se v tyto dny stáváme opravdovými lidmi. Hledíme na druhého s úctou a vlídností. Mateřské a otcovské city činí náš zrak zářícím, ale také ohleduplným v tom nejhlubším slova smyslu. A to betlémské dítě, jak zpíváme, je pravý Syn člověka a nám říká: „Co jste učinili jednomu z nejmenších, mně jste učinili.“ Dětské ruce, které se ovíjejí mámě okolo krku, nám říkají, na čem opravdu záleží, co je opravdový život, krása a láska. Mysleme na ty nejmenší! Hodně jim dlužíme.

V srdci se ozývá: „Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh.“ Není to příčinou toho, že se pořád ptáme, kdo je Bůh? Kde je? Nebo se nás zmocňuje otázka: „Je vůbec?“ On je, říkají naše Vánoce bez reklamy, bez nucení a násilí. Jsme však schopni naslouchat a vidět? Přeji vám požehnané prožívání vánočních chvil a šťastný nový rok. Možná, že jsem vám trochu napověděl.

autor: Dominik Duka
Spustit audio